การเปลี่ยนแปลงในตำบลห่าเบิ่ว

การเปลี่ยนแปลงในตำบลห่าเบิ่ว

(VOVWORLD) -เมื่อ 20 ปีก่อน ตำบลห่าเบิ่ว อำเภอดั๊กดวา จังหวัดยาลายเป็นท้องถิ่นที่เกิดปัญหาด้านการประกอบศาสนกิจที่ซับซ้อนและมีการเผยแผ่ศาสนาอย่างผิดกฎหมายจนส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมากมาย แต่ปัจจุบันสถานการณ์ในตำบลห่าเบิ่วมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี โดย...
สหกรณ์ในจังหวัดกอนตุม สามัคคีและมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อฟันฝ่าอุปสรรคจากวิกฤตโควิด -19

สหกรณ์ในจังหวัดกอนตุม สามัคคีและมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อฟันฝ่าอุปสรรคจากวิกฤตโควิด -19

(VOVWORLD) -จังหวัดกอนตุมมีสหกรณ์ 187 แห่ง รวมสมาชิกกว่า 9,600 คน เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สหกรณ์ต่างๆได้ประสบอุปสรรคมากมายในการผลิตและการประกอบธุรกิจ...
เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่ทำจากบัวด่งท๊าป

เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่ทำจากบัวด่งท๊าป

(VOVWORLD) -บัวเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของจังหวัดด่งท๊าป ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีทุ่งบัวที่กว้างใหญ่ ในหลายปีที่ผ่านมา การปลูกบัวสร้างประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจสูงกว่าการปลูกข้าวหลายเท่าและมีผลิตภัณฑ์ที่ทำจากบัว 20 ชนิด เช่น...
การอนุรักษ์และพัฒนาหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาจามบิ่งดึ๊กในจังหวัดบิ่งถวน

การอนุรักษ์และพัฒนาหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาจามบิ่งดึ๊กในจังหวัดบิ่งถวน

(VOVWORLD) -หมู่บ้านชนเผ่าจามบิ่งดึ๊ก ตำบลฟานเหียบ อำเภอบั๊กบิ่งเป็นหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาแห่งเดียวที่ยังคงเหลืออยู่ในจังหวัดบิ่งถวน โดยได้รับการรับรองเป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมแห่งชาติจากกระทรวงวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยวเมื่อปี 2012 นอกจากนี้ ทางจังหวัดบิ่งถวนได้จัดทำเอกสารเพื่อยื่นเสนอต่อองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกพิจารณาระบุอาชีพทำเครื่องปั้นดินเผาของชนเผ่าจามในบิ่งดึ๊กเข้าในรายชื่อมรดกวัฒนธรรมนามธรรมที่ต้องได้รับการอนุรักษ์อย่างเร่งด่วน ทางการและประชาชนที่นี่กำลังพยายามเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาหมู่บ้านศิลปาชีพแห่งนี้
ฤดูข้าวนาปีในอำเภอลั๊กบรรลุผลผลิตสูง

ฤดูข้าวนาปีในอำเภอลั๊กบรรลุผลผลิตสูง

(VOVWORLD) -พื้นที่ปลูกข้าวนับพันเฮกตาร์ของตำบล 3 แห่งได้แก่ บวนเจี๊ยด ดั๊กเลียงและบวนเจีย อำเภอลั๊ก จังหวัดดั๊กดักอยู่ริมฝั่งแม่น้ำกรงอนา...
จังหวัดท้ายเงวียนสร้างเครื่องหมายการค้าชาเตินเกืองผสานกับการพัฒนาการท่องเที่ยว

จังหวัดท้ายเงวียนสร้างเครื่องหมายการค้าชาเตินเกืองผสานกับการพัฒนาการท่องเที่ยว

(VOVWORLD) -ชาเตินเกืองเป็นผลิตภัณฑ์พื้นเมืองและเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดท้ายเงวียน ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้บริโภคในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จากการมีไร่ชาที่กว้างใหญ่ ทำให้เขตปลูกชาเตินเกืองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก
การสร้างสรรค์ชนบทใหม่จากการส่งเสริมคุณค่าวัฒนธรรมของเรื่องนางเกี่ยว

การสร้างสรรค์ชนบทใหม่จากการส่งเสริมคุณค่าวัฒนธรรมของเรื่องนางเกี่ยว

(VOVWORLD) -จากการเป็นตัวอย่างของเขตชนบทที่ผสานกับการส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมกับการพัฒนาการท่องเที่ยว อำเภองีซวน จังหวัดห่าติ๋งมีแผนการสร้างสรรค์อำเภอชนบทใหม่ตามแนวทางถือวัฒนธรรมพื้นเมืองเป็นรากฐาน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ซึ่งในนั้น “เรื่องนางเกี่ยว” ของกวีเอก เหงวียนยู...
เรื่องราวการพัฒนาสมาชิกพรรคและช่วยให้ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจนในหมู่บ้านกอเดื๋อ

เรื่องราวการพัฒนาสมาชิกพรรคและช่วยให้ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจนในหมู่บ้านกอเดื๋อ

(VOVWORLD) -กอเดื๋อเป็นหมู่บ้านเขตเขาชายแดนที่ยากจนของตำบลเหมื่องซาย ซึ่งชาวบ้านเป็นชนเผ่าม้งที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ การเดินทางไปหมู่บ้านกอเดื๋อ ตำบลเหมื่องซาย อำเภอซงหมา จังหวัดเซินลาลำบากมาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน
การปลูกลิ้นจี่สร้างรายได้สูงให้แก่เกษตรกรอำเภอเออาการ์

การปลูกลิ้นจี่สร้างรายได้สูงให้แก่เกษตรกรอำเภอเออาการ์

(VOVWORLD) -เมื่อการปลูกพืชอุตสาหกรรม เช่น กาแฟ พริกไทยและยางพาราได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและราคาขายไม่มีเสถียรภาพ ท้องถิ่นหลายแห่งในเขตเตยเงวียนได้เป็นฝ่ายรุกในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพันธุ์พืช โดยสร้างก้าวกระโดดในการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการปลูกลิ้นจี่ ซึ่งเป็นพันธุ์พืชของภาคเหนือบนพื้นที่แห้งแล้งของอำเภอเออการ์ จังหวัดดั๊กลักได้ช่วยสร้างรายได้ 500...
ผู้นับถือศาสนาคริสต์ห่าติ๋งมุ่งสู่วันเลือกตั้ง

ผู้นับถือศาสนาคริสต์ห่าติ๋งมุ่งสู่วันเลือกตั้ง

(VOVWORLD) -ที่จังหวัดห่าติ๋ง ท้องถิ่นต่างๆกำลังผลักดันการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแบ่งจัดเวลาและการงานอย่างเหมาะสมเพื่อเข้าร่วมงานด้านการเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติและผู้แทนสภาประชาชนทุกระดับ ผ่านการประชาสัมพันธ์ต่างๆให้ผู้นับถือศาสนาคริสต์ห่าติ๋งมีความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับความหมายของการเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติและผู้แทนสภาประชาชนทุกระดับที่จะมีขึ้นในวันที่ 23 พฤษภาคมนี้
ตำบลชายแดนเจี่ยงเคืองพัฒนาก้าวหน้าเนื่องจากการสร้างสรรค์ชนบทใหม่

ตำบลชายแดนเจี่ยงเคืองพัฒนาก้าวหน้าเนื่องจากการสร้างสรรค์ชนบทใหม่

(VOVWORLD) -ตำบลเจี่ยงเคือง อำเภอโซงหมา จังหวัดเซินลาเป็นตำบลชายแดนแห่งแรกของจังหวัดเซินลาที่ได้มาตรฐานชนบทใหม่และได้มาตรฐานชนบทในระยะที่ 2 ภายหลัง 10 ปีที่ปฏิบัติโครงการเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ โฉมหน้าชนบทของตำบลเจี่ยงเคืองได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชนเผ่าต่างๆที่นี่นับวันได้รับการพัฒนา
เชิ้นเอียน อำเภอได้มาตรฐานชนบทใหม่แห่งแรกในเขตตะวันตกเฉียงเหนือ

เชิ้นเอียน อำเภอได้มาตรฐานชนบทใหม่แห่งแรกในเขตตะวันตกเฉียงเหนือ

(VOVWORLD) -ในเวลาที่ผ่านมา การผลิตเกษตรในอำเภอเชิ้นเอียน จังหวัดเอียนบ๊ายได้มีก้าวพัฒนาใหญ่ เนื่องจากผู้บริหารอำเภอฯได้ใช้ประโยชน์จากศักยภาพและจุดแข็ง กำหนดพันธุ์พืชหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจ เช่น การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม...
หมู่บ้านทำทอดมันปลาลี้เซิน

หมู่บ้านทำทอดมันปลาลี้เซิน

(VOVWORLD) -อำเภอเกาะลี้เซิน จังหวัดกว๋างหงายไม่เพียงแต่มีชื่อเสียงในการปลูกกระเทียมและหอมแดงเท่านั้นหากยังดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวเนื่องจากมีอาหารทะเลอร่อย โดยเฉพาะทอดมันปลาลี้เซินที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าเนื่องจากมีรสชาติที่อร่อยที่ไม่เหมือนใคร
ฤดูข้าวนาปี 2020-2021 ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงได้ผลผลิตสูง

ฤดูข้าวนาปี 2020-2021 ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงได้ผลผลิตสูง

(VOVWORLD) -ฤดูข้าวนาปี 2020-2021 ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงได้ประสบผลสำเร็จในหลายด้าน เช่น การแก้ปัญหาภัยแล้งและปัญหาน้ำทะเลซึม ราคาข้าวอยู่ในระดับสูง การส่งออกข้าวมีเสถียรภาพ...
จังหวัดซอกจังรับมือปัญหาน้ำทะเลซึมเพื่อปกป้องฤดูข้าวนาปี

จังหวัดซอกจังรับมือปัญหาน้ำทะเลซึมเพื่อปกป้องฤดูข้าวนาปี

(VOVWORLD) -จังหวัดซอกจังในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงได้ปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อรับมือปัญหาน้ำทะเลซึมเพื่อปกป้องฤดูข้าวนาปี นับตั้งแต่ปลายปี 2020 มาจนถึงปัจจุบัน โครงการก่อสร้างนบกั้นน้ำทะเลหนุนและอ่างเก็บน้ำจืดได้รับการลงทุนก่อสร้างและเปิดใช้งาน นอกจากนี้ ทางการท้องถิ่นยังประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนปลูกข้าวตามการแนะนำของหน่วยงานการเกษตรเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาน้ำทะเลซึมและปัญหาภัยแล้ง
ต้นโกงกางใบเล็กช่วยให้ชาวก่าเมาสร้างฐานะ

ต้นโกงกางใบเล็กช่วยให้ชาวก่าเมาสร้างฐานะ

(VOVWORLD) -อาชีพเผาถ่านจากต้นโกงกางใบเล็กเป็นอาชีพดั้งเดิมของชาวก่าเมาที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่น เนื่องจากมูลค่าของถ่านไม้โกงกางนับวันเพิ่มมากขึ้น ทำให้การประกอบอาชีพนี้ช่วยสร้างฐานะ นอกจากนี้ ประชาชนที่นี่ยังนำไม้โกงกางไปทำเป็นของใช้ต่างๆและผลิตภัณฑ์ศิลปะหัตถกรรมที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ