โครงการ OCOP ช่วยยกระดับแบรนด์ “ปลาสลิดตากแห้งอูมิงห์” ของจังหวัดก่าเมา

โครงการ OCOP ช่วยยกระดับแบรนด์ “ปลาสลิดตากแห้งอูมิงห์” ของจังหวัดก่าเมา

(VOVWORLD) -ผลิตภัณฑ์ “ปลาสลิดตากแห้งอูมิงห์” ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนของจังหวัดก่าเมาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากลูกค้า โดยเฉพาะหลังจากที่ได้รับมาตรฐาน OCOP
เกษตรกรจังหวัดหายเยืองผลักดันการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล

เกษตรกรจังหวัดหายเยืองผลักดันการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล

(VOVWORLD) - ในหลายปีมานี้ ลิ้นจี่เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์หลักของเกษตรกรในจังหวัดหายเยือง โดยได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมาตรฐาน VietGap และ Global Gap ในการปลูก จึงทำให้ผลผลิตและคุณภาพเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง...
จังหวัดดั๊กลั๊กปฏิบัติการเชื่อมโยงห่วงโซ่การยกระดับคุณค่าของสินค้าการเกษตร

จังหวัดดั๊กลั๊กปฏิบัติการเชื่อมโยงห่วงโซ่การยกระดับคุณค่าของสินค้าการเกษตร

(VOVWORLD) -นอกจากมีการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดในการผลิตเกษตรแล้ว เกษตรกร สหกรณ์และสถานประกอบการหลายแห่งในจังหวัดดั๊กยังได้ปฏิบัติห่วงโซ่การเชื่อมโยงในการผลิตเพื่อช่วยให้เกษตรกรมีความมั่นใจในการผลิต ส่วนสหกรณ์ก็ได้ขยายการดำเนินงาน ในขณะที่สถานประกอบการก็มีแหล่งจัดสรรสินค้าที่มีเสถียรภาพ ซึ่งการเชื่อมโยงระหว่างสามฝ่ายนี้ได้ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าการเกษตร...
ชาวบ้านอำเภอเหมื่องลา จังหวัดเซินลา พัฒนาการปลูกกล้วยน้ำว้า

ชาวบ้านอำเภอเหมื่องลา จังหวัดเซินลา พัฒนาการปลูกกล้วยน้ำว้า

(VOVWORLD) -ในหลายปีที่ผ่านมา กล้วยน้ำว้าได้กลายเป็นผลไม้ที่มีความผูกพันใกล้ชิดกับชาวบ้านในอำเภอเหมื่องลา จังหวัดเซินลา ซึ่งช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวบ้านและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงมากขึ้น จากความคล่องตัวและความคิดสร้างสรรค์ของชาวบ้าน กล้วยน้ำว้าสามารถเข้าถึงตลาดใหม่ๆและมีผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากต้นกล้วยมากขึ้น...
จังหวัดเซินลาพัฒนาชนบทที่ทันสมัยและการเกษตรที่มีอารยธรรม

จังหวัดเซินลาพัฒนาชนบทที่ทันสมัยและการเกษตรที่มีอารยธรรม

(VOVWORLD) -ในหลายปีที่ผ่านมา การรณรงค์ “ ประชาชนทุกคนร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์ชนบทใหม่และตัวเมืองที่มีอารยธรรม” ในจังหวัดเซินลาคือขบวนการที่ได้รับการขานรับอย่างเต็มที่จากสมาคมเกษตรกรทุกระดับ ซึ่งช่วยสร้างโฉมใหม่ให้แก่เขตชนบท โดยประชาชนได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตเกษตรเพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น พัฒนาเขตชนบทให้ทันสมัยและเกษตรกรที่มีอารยธรรม
เกษตรกรและสถานประกอบการในเขตที่ราบสูงเตยเงวียนร่วมมือนำสินค้าการเกษตรสู่ตลาดโลก

เกษตรกรและสถานประกอบการในเขตที่ราบสูงเตยเงวียนร่วมมือนำสินค้าการเกษตรสู่ตลาดโลก

(VOVWORLD) -เกษตรกรและสถานประกอบการในเขตที่ราบสูงเตยเงวียนกำลังเชื่อมโยงเพื่อพัฒนาพื้นที่ปลูกผลไม้ที่มีคุณภาพสูง มีตัวบ่งชี้ โดยขั้นตอนการปลูกที่ปลอดสารพิษ ซึ่งได้สร้างกำไรให้แก่เกษตรกรและสถานประกอบการส่งออก มีส่วนร่วมผลักดันอุตสาหกรรมการเกษตรให้พัฒนาตามแนวทางใหม่ที่มีมูลค่าสูงและยั่งยืนมากขึ้น
อำเภอเอียนโจว์ จังหวัดเซินลาพัฒนาการปลูกผลไม้อินทรีย์

อำเภอเอียนโจว์ จังหวัดเซินลาพัฒนาการปลูกผลไม้อินทรีย์

(VOVWORLD) -เอียนโจว์เป็นหนึ่งในอำเภอที่มีพื้นที่ปลูกผลไม้มากที่สุดของจังหวัดเซินลา โดยมีผลิตภัณฑ์หลักสำหรับการส่งออก เช่น มะม่วง ลำไย กล้วยและพลัม...
สหกรณ์แบบใหม่ในจังหวัดเซินลาสร้างห่วงโซ่เชื่อมโยงแบบครบวงจร

สหกรณ์แบบใหม่ในจังหวัดเซินลาสร้างห่วงโซ่เชื่อมโยงแบบครบวงจร

(VOVWORLD) -ไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงด้านความคิดเท่านั้น แต่เกษตรกรในจังหวัดเซินลายังได้ปฏิบัติสหกรณ์ในรูปแบบใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยขยายขอบเขต ยกระดับประสิทธิภาพในการผลิต การประกอบธุรกิจและการเชื่อมโยงกับสถานประกอบการต่างๆ ผลักดันการจำหน่ายสินค้าและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจำหน่ายน้ำผึ้งป่า

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจำหน่ายน้ำผึ้งป่า

(VOVWORLD) -การเลี้ยงผึ้งป่าเป็นอาชีพเก่าแก่ที่ได้รับรองเป็นมรดกระดับชาติที่ป่าอูมิงหะ จังหวัดก่าเมา ซึ่งเคล็ดลับการเลี้ยงและการเก็บน้ำผึ้งป่าได้รับการสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมที่มั่นคง และในปัจจุบันก็ได้มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ควบคู่กับเทคนิคการเลี้ยงและเก็บน้ำผึ้งแบบดั้งเดิมด้วย
จังหวัดเขตเขาเซินลาเพิ่มการเชื่อมโยงและจำหน่ายผลไม้

จังหวัดเขตเขาเซินลาเพิ่มการเชื่อมโยงและจำหน่ายผลไม้

(VOVWORLD) -เซินลาเป็นจังหวัดเขตเขาในภาคเหนือเวียดนามที่ปลูกผลไม้เพื่อการส่งออกไปต่างประเทศเป็นจำนวนมาก อันเป็นเป้าหมายสำคัญในการปฏิบัติเป้าหมายหลักๆของทางการจังหวัดฯเพื่อปฏิรูปโครงสร้างของอุตสาหกรรมการเกษตร โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าในการผลิตเกษตร ผลักดันการจำหน่ายและส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งในฤดูเก็บเกี่ยวปี 2022 ทางการจังหวัดฯ...
ปลุกเร้าศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในหมู่บ้านชาวประมง โห่งจิ๊งห์

ปลุกเร้าศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในหมู่บ้านชาวประมง โห่งจิ๊งห์

(VOVWORLD) - หมู่บ้านชาวประมง โห่งจิ๊งห์ ในตำบลหว่าทั้ง อำเภอบั๊กบิ่งห์ จังหวัดบิ่งห์ถ่วน อยู่ห่างจากตัวเมืองฟานเที้ยดไปทางทิศเหนือประมาณ 40 กิโลเมตร เป็นที่รู้จักของเหล่านักท่องเที่ยวเนื่องจากธรรมชาติที่สวยงามของตะไคร่น้ำที่ปกคลุมก้อนหินบนหาด หลังได้รับการลงทุนและเชื่อมโยงกับสถานที่ท่องเที่ยว...
เขตบิ่งห์แจ๊งในนครโฮจิมินห์เสร็จสิ้นการปฏิบัติเป้าหมายสร้างสรรค์ชนบทใหม่

เขตบิ่งห์แจ๊งในนครโฮจิมินห์เสร็จสิ้นการปฏิบัติเป้าหมายสร้างสรรค์ชนบทใหม่

(VOVWORLD) - ในช่วง 10 ปีที่ผ่าน เขตบิ่งห์แจ๊ง ซึ่งเป็นเขตชานเมืองของนครโฮจิมินห์ได้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ เช่น ความหนาแน่นของประชากรในเมืองและโครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่พัฒนา...
เกษตรกรจังหวัดยาลายรับผลประโยชน์ที่ดีจากรูปแบบการปลูกพริกไทยดำที่ยั่งยืน

เกษตรกรจังหวัดยาลายรับผลประโยชน์ที่ดีจากรูปแบบการปลูกพริกไทยดำที่ยั่งยืน

(VOVWORLD) - จังหวัดยาลายตั้งอยู่ในเขตที่ราบสูงเตยเงวียนมีพื้นที่ปลูกพริกไทยดำกว่า 17,000 เฮกตาร์และบางช่วงได้เพิ่มขึ้นเป็น 18,000 เฮกตาร์ ในช่วงนี้กำลังเข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยว...
การปลูกต้นตะไคร้บนพื้นที่เกาะช่วยเกษตรกรหลุดพ้นจากความยากจน

การปลูกต้นตะไคร้บนพื้นที่เกาะช่วยเกษตรกรหลุดพ้นจากความยากจน

(VOVWORLD) - ในช่วงเวลาที่ผ่านมา เกษตรกรจังหวัดเตี่ยนยางได้หันมาปลูกตะไคร้เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว โดยเฉพาะบริเวณเกาะเตินฟู้โดง มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชชนิดนี้ ซึ่งมีส่วนช่วยให้หลุดพ้นจากความยากจนและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
อาชีพทำเครื่องจักสานในตำบลเขตเขาหงอกเชี้ยน

อาชีพทำเครื่องจักสานในตำบลเขตเขาหงอกเชี้ยน

(VOVWORLD) - แม้ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่า อาชีพการทำเครื่องจักสานไผ่และหวายมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ รู้แต่ได้ว่าสำหรับ ชาวเหงอกเชี้ยนในอำเภอเหมื่องลาจังหวัดเซินลาทุกคนได้สั่งสมประสบการณ์ในการทำอาชีพนี้มาหลายชั่วอายุคนจนเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่โดดเด่นของที่นี่
เกษตรกรนำสินค้าเกษตรขึ้นจำหน่ายบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ

เกษตรกรนำสินค้าเกษตรขึ้นจำหน่ายบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ

(VOVWORLD) - ปัจจุบัน ในพื้นที่จังหวัดบั๊กก่าน จำนวนรูปแบบเศรษฐกิจภาคครัวเรือนและสหกรณ์ที่มีสตรีชนกลุ่มน้อยเป็นเจ้าของเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งยังรู้จักศึกษาเรียนรู้เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อนำสินค้าเกษตรต่างๆ ของท้องถิ่นเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง
อาชีพการทอผ้าเส้นใยผักตบชวาของชาวซอกจัง

อาชีพการทอผ้าเส้นใยผักตบชวาของชาวซอกจัง

(VOVWORLD) - อาชีพทอผ้าเส้นใยผักตบชวาถือเป็นรูปแบบที่ชาวบ้านในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง รวมถึงอำเภอหงานัม จังหวัดซอกจัง มีความคุ้นเคยเป็นอย่างดี ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยสร้างรายได้เสริมยามว่างพร้อมปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่นี่ให้มั่นคงเท่านั้น แต่ยังสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อมีส่วนช่วยบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกด้วย
นำสนามเด็กเล่นมาสู่ถิ่นทุรกันดาร

นำสนามเด็กเล่นมาสู่ถิ่นทุรกันดาร

(VOVWORLD) - สนามเด็กเล่นหลายแห่งที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามด้วยหลากหลายสีสันพร้อมเครื่องเล่นต่างๆ ที่ตั้งไว้ในโรงเรียนหรือบริเวณใจกลางหมู่บ้านที่ห่างไกลความเจริญหลายแห่งกำลังกลายเป็นภาพที่คุ้นตาสำหรับชุมชนจังหวัดดั๊กลัก โดยเด็กๆ ที่นี่ได้ออกกำลังและเล่นอย่างมีความสุข อีกทั้งได้รับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีส่วนช่วยในการสร้างแรงจูงใจให้เด็กๆ ไปโรงเรียน