Ảnh hưởng của Việt Nam trong các chương trình nghị sự của ASEAN năm 2021

(VOV5) - Trang Times of India của Ấn Độ ngày 15/5 đăng bài nhận định Việt Nam - nước giữ chức Chủ tịch ASEAN năm 2020, đã đề ra chương trình nghị sự cho các chủ tịch tương lai của ASEAN - không chỉ cho năm 2021 mà còn cho nhiều năm tiếp theo. Bài viết đề cập đến chủ đề “Gắn kết và chủ động thích ứng” mà Việt Nam lựa chọn cho năm 2020 ở cương vị Chủ tịch của khối, cho thấy đây là sự lựa chọn một cách khéo léo, tượng trưng cho sự thống nhất và đoàn kết của ASEAN và chủ động thích ứng với những thách thức ngày càng tăng.

Bài viết cho rằng trong nhiệm kỳ của mình, Việt Nam đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tận dụng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Các cuộc họp ASEAN năm 2021 tiếp tục các ưu tiên của Việt Nam về đoàn kết và phát triển cộng đồng. Các vấn đề liên quan đến sức khỏe cộng đồng, phát sinh từ đại dịch COVID-19 là trọng tâm hàng đầu của Việt Nam năm 2020. Ở cấp độ ASEAN, dưới sự chủ trì của Việt Nam, tất cả các kênh liên lạc giữa các nước ASEAN đã được kích hoạt để chia sẻ khó khăn và thực hiện các bước đi thích hợp.

Bài viết nhấn mạnh: Khi đảm đương chức Chủ tịch ASEAN năm 2020, Việt Nam rất chú trọng đến các chính sách về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và có ý thức nhấn mạnh Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AOIP) khi tương tác với các quốc gia khác. AOIP đã được đề cập trong tuyên bố chung của “Bộ tứ” nhằm đảm bảo vai trò trung tâm của ASEAN và sự tương đồng của ASEAN với một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở và hòa nhập.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác