Dấu ấn Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc

(VOV5) - Nghị quyết thể hiện sự đóng góp thực chất, trách nhiệm của Việt Nam vào công việc của Hội đồng Nhân quyền.     

Ngày 3/4/2023, tại Geneva (Thụy Sỹ), Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) đồng thuận thông qua Nghị quyết kỷ niệm 75 năm Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền (UDHR) và 30 năm Tuyên bố và Chương trình hành động Vienna (VDPA) do Việt Nam đề xuất và soạn thảo. Đây là dấu ấn nổi bật của Việt Nam ngay trong Khóa họp đầu tiên trên cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025. Đóng góp hiệu quả của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ là sự đáp trả mạnh mẽ cho những luận điệu xuyên tạc về vấn đề nhân quyền của Việt Nam.

Nghị quyết kỷ niệm 75 năm Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền và 30 năm Tuyên bố và Chương trình hành động Vienna là sáng kiến của Việt Nam, được Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đề xuất tại phiên họp cấp cao mở đầu Khóa họp 52 của Hội đồng Nhân quyền tại Geneva ngày 27/02/2023.

Nghị quyết nhằm khẳng định lại và tăng cường các nỗ lực cũng như hành động hướng tới đạt được những mục tiêu và giá trị lớn, bao trùm của hai văn kiện quan trọng nêu trên, cũng như các cam kết chung của cộng đồng quốc tế về quyền con người cho tất cả mọi người.

Dấu ấn Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc - ảnh 1hó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tham dự Khóa họp lần thứ 52 của Hội đồng Nhân quyền LHQ. Ảnh: TTXVN

Dấu ấn nổi bật của Việt Nam

Nội dung Nghị quyết tập trung vào tầm quan trọng và nhiều nội dung tích cực của Tuyên ngôn và Tuyên bố nêu trên, như: nhắc lại các nguyên tắc chính về quyền con người của hai văn kiện; phản ánh quan tâm rộng rãi của các nước trong việc kỷ niệm hai văn kiện; nâng cao vị thế, vai trò, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân quyền và các cơ chế nhân quyền Liên hợp quốc; nhấn mạnh vai trò hàng đầu của các quốc gia trong bảo đảm quyền con người; ghi nhận sự tham gia của phụ nữ, vai trò của hợp tác và đoàn kết quốc tế, tôn trọng sự đa dạng, bao trùm... trong thúc đẩy và bảo vệ quyền con người nói chung và trong tham gia công việc của Hội đồng Nhân quyền nói riêng. Nghị quyết cũng đề nghị Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc triển khai chương trình hoạt động kỷ niệm Tuyên ngôn và Tuyên bố, trong đó có Sự kiện cấp cao của Liên hợp quốc về quyền con người vào tháng 12 năm nay và có Báo cáo về các hoạt động kỷ niệm lên Khóa họp 56 Hội đồng Nhân quyền vào đầu năm tới.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh Nghị quyết thể hiện sự đóng góp thực chất, trách nhiệm của Việt Nam vào công việc của Hội đồng Nhân quyền:              "Có thể nói đây là dấu ấn nổi bật của Việt Nam ngay trong Khoá họp đầu tiên trên cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025. Nghị quyết truyền tải các thông điệp lớn và tích cực về hợp tác và đoàn kết quốc tế, tôn trọng tính đa dạng, hoà hợp trong quan hệ quốc tế nói chung và công việc của Hội đồng Nhân quyền nói riêng. Đây là đề xuất rất kịp thời của Việt Nam, đáp ứng sự quan tâm, ưu tiên chung của cộng đồng quốc tế và góp phần nâng cao nhận thức, quyết tâm và hành động của các nước trong hiện thực hoá các mục tiêu, tôn chỉ về quyền con người. Chính vì vậy, Nghị quyết đã tập hợp được số lượng lớn gồm 98 nước đồng bảo trợ."

Đóng góp thiết thực của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ

Theo Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, Nghị quyết đã truyền tải đi nhiều thông điệp lớn và tích cực, đặc biệt là thông điệp về hợp tác và đoàn kết quốc tế, tôn trọng tính đa dạng, hoà hợp, qua đó giúp thúc đẩy đồng thuận, hoà hợp, hàn gắn và không khí hợp tác tại Hội đồng Nhân quyền, trong bối cảnh nhiều diễn đàn quốc tế thời gian qua bị chia rẽ sâu sắc, thậm chí bị chính trị hoá.

Việc Việt Nam đề xuất Nghị quyết này tại Hội đồng Nhân quyền rất kịp thời, đáp ứng sự quan tâm của cộng đồng quốc tế về kỷ niệm và đề cao Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền và Tuyên bố và Chương trình hành động Viên, hai văn kiện quan trọng về quyền con người, thể hiện vai trò Việt Nam là thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm của Hội đồng Nhân quyền và cộng đồng quốc tế. 

Việc Nghị quyết được thông qua bằng đồng thuận, có sự đồng bảo trợ của 98 nước cho thấy Nghị quyết thể hiện sự quan tâm và ưu tiên chung của các nước và cộng đồng quốc tế, thu hút được sự hưởng ứng, tham gia ủng hộ của đông đảo các nước, được sự đánh giá cao của các bên. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh:

"Đối với Việt Nam, việc chúng ta có sáng kiến và thúc đẩy thông qua Nghị quyết trên ngay trong Khóa họp đầu tiên trên cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023 – 2025 là kết quả của những nỗ lực phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa Bộ Ngoại giao, các Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài với các Bộ ngành hữu quan, cũng như vai trò thành viên hết sức chủ động, tích cực, có trách nhiệm, tiếp tục góp phần tạo dựng vị thế cho Việt Nam trong hợp tác với các nước trong và ngoài Hội đồng Nhân quyền trong cả nhiệm kỳ của ta thời gian tới. Điều này hoàn toàn phù hợp với phương châm tham gia của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền, đó là:“Tôn trọng và Hiểu biết. Đối thoại và Hợp tác. Tất cả quyền con người cho tất cả mọi người”."

Việc Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) đồng thuận thông qua Nghị quyết kỷ niệm 75 năm Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền (UDHR) và 30 năm Tuyên bố và Chương trình hành động Vienna (VDPA) sẽ góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức, quyết tâm và hành động của các nước thành viên và cộng đồng quốc tế trong hiện thực hoá các mục tiêu, tôn chỉ về quyền con người đề ra trong Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền và Tuyên bố và Chương trình hành động Vienna. Đây cũng là đóng góp thực chất, trách nhiệm của Việt Nam vào công việc của Hội đồng Nhân quyền trong nhiệm kỳ lần thứ hai này.

Việc Việt Nam đề xuất, soạn thảo và được Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) thông qua Nghị quyết kỷ niệm 75 năm Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền (UDHR) và 30 năm Tuyên bố và Chương trình hành động Vienna (VDPA) là bước đi mở đầu để Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt Đề án “Việt Nam đảm nhiệm vai trò thành viên Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc” trong nhiệm kỳ 2023-2025. Đóng góp của Việt Nam trong nhiệm kỳ này, với các trọng tâm chính là: tích cực tham gia đóng góp vào công việc của Hội đồng Nhân quyền, cả về công tác chuyên môn và điều hành, điều phối; chủ động dẫn dắt thúc đẩy sáng kiến để thể hiện dấu ấn và phát huy lợi ích của Việt Nam, một lần nữa sẽ là sự đáp trả mạnh mẽ cho những luận điệu xuyên tạc về vấn đề nhân quyền của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác