Chuyên gia Nga đánh giá quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ đạt được bước tiến ấn tượng

 

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí nhân 25 năm Việt Nam và Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ ngoại giao, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh thuộc Đại học Tổng hợp quốc gia Saint Petersburg (LB Nga), GS.TS Vladimir Kolotov khẳng định sau 25 năm, Việt Nam và Hoa Kỳ đã tìm được tiếng nói chung để giải quyết các vấn đề trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: hợp tác nhân đạo, giáo dục, văn hóa và đặc biệt là kinh tế.

Theo ông Kolotov, tiến trình đi đến bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ đã cho thấy tầm nhìn của Ban lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam trên cơ sở vận dụng sáng tạo đường lối đối ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo ông, trong nửa sau của thế kỷ XX, Việt Nam đã chứng minh luôn sẵn sàng phát triển các mối quan hệ bình đẳng và cùng có lợi với tất cả các đối tác. Ông cho rằng hiện nay Việt Nam là một quốc gia tự tin với đường lối phát triển của mình, từng bước tạo dựng vị thế và vai trò ở khu vực Đông Nam Á và trong mọi trường hợp sẽ bảo vệ lợi ích đất nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác