Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của trường phái đối ngoại và ngoại giao “Cây tre Việt Nam”

(VOV5) - Các đại biểu tham dự hội thảo đã trao đổi về nội hàm và những nét đặc sắc của trường phái đối ngoại, ngoại giao “Cây tre Việt Nam”. 

Chiều qua (12/4), tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng tổ chức hội thảo khoa học về Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của trường phái đối ngoại, ngoại giao "Cây tre Việt Nam”. 

Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của trường phái đối ngoại và ngoại giao “Cây tre Việt Nam” - ảnh 1

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tại hội nghị đối ngoại toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức vào tháng 12/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá “chúng ta đã xây dựng nên một trường phái đối ngoại và ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo của thời đại Hồ Chí Minh, mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam”. 
Theo Tổng Bí thư, trường phái đối ngoại, ngoại giao đó đã được xây dựng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hơn 90 năm qua, trên cơ sở vận dụng sáng tạo những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Marx - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kế thừa và phát huy truyền thống, bản sắc đối ngoại, ngoại giao và văn hóa dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới và tư tưởng tiến bộ của thời đại.

Các đại biểu tham dự hội thảo đã trao đổi về nội hàm và những nét đặc sắc của trường phái đối ngoại, ngoại giao “Cây tre Việt Nam”. Các ý kiến cho rằng từ xuất phát điểm “lợi ích quốc gia, dân tộc”, ngoại giao Việt Nam ngày càng đạt được những thành tựu nổi bật, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thu hút sự quan tâm, ghi nhận của chính giới, các nhà nghiên cứu và truyền thông quốc tế. Các đại biểu đều cho rằng đây là vấn đề lớn, mang tính lý luận và thực tiễn cao, đòi hỏi nghiên cứu, phát triển sâu thêm trong thời gian tới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác