Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Đảng đoàn Quốc hội

(VOV5) - Sáng 7/8 tại Nhà Quốc hội, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đã làm việc với Đảng Đoàn Quốc hội về việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ chính trị. 
Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Đảng đoàn Quốc hội - ảnh 1 Toàn cảnh cuộc làm việc 

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 là một quyết sách chính trị có ý nghĩa chiến lược, thực thi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong tình hình mới. Chủ tịch Quốc hội cho rằng: Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị sẽ giúp cho Đảng đoàn Quốc hội có cơ sở để đánh giá rõ hơn về kết quả đạt được, những ưu điểm, những hạn chế, từ đó chỉ ra phương hướng khắc phục khó khăn, tồn tại, tiếp tục thực hiện tốt, đúng và đầy đủ Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong công việc của Quốc hội, đó là lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu và phát biểu thẳng thắn về những vấn đề cơ bản, trọng yếu của dự thảo báo cáo và kế hoạch kiểm tra để tạo sự thống nhất, giúp Đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ đồng thời cũng để cho Đảng đoàn Quốc hội tiếp tục hoàn chỉnh báo cáo trình Bộ Chính trị xem xét.

Phản hồi

Các tin/bài khác