Gìn giữ, bảo vệ và truyền tiếp cho các thế hệ tương lai về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Cuba – Việt Nam

(VOV5) -  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba, nhân dân Cuba sẽ vượt qua mọi khó khăn

Ngày 9/2, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba (PCC) Raul Castro điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. 

Gìn giữ, bảo vệ và truyền tiếp cho các thế hệ tương lai về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Cuba – Việt Nam - ảnh 1Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Bí thư Thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba Raul Castro Ruz. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Tại cuộc điện đàm, ông Raul Castro tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi đường lối do Đại hội XIII đề ra, tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng thành công đất nước Việt Nam “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong ước. Ông Raul Castro khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba nguyện sẽ làm hết sức mình để gìn giữ, bảo vệ và truyền tiếp cho các thế hệ tương lai về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Cuba – Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và không bao giờ quên tình đoàn kết và sự ủng hộ chí tình, chí nghĩa, cả về tinh thần và vật chất của Cuba dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong hơn 6 thập kỷ qua. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ trước những khó khăn của Cuba đang phải đương đầu trong giai đoạn hiện nay, tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba, nhân dân Cuba sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi đường lối cập nhật hóa mô hình kinh tế xã hội do Đại hội VI (2011), Đại hội VII (2016) đề ra và tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng Cộng sản Cuba vào tháng 4/2021 tới đây.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác