Điện mừng Cuba

Điện mừng Cuba

(VOV5) - Cùng ngày 26/7, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parrilla