Hội thảo khoa học cấp quốc gia: Chiến thắng Biên giới Thu - Đông 1950

(VOV5) - Chiến thắng Biên giới Thu- Đông 1950 là kết tinh của những nỗ lực phi thường của quân và dân ta...

Hội thảo khoa học cấp quốc gia: Chiến thắng Biên giới Thu - Đông 1950 - ảnh 1

Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu khai mạc Hội thảo - Ảnh: nhandan.com.vn

Ngày 2/10, Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: Chiến thắng Biên giới Thu - Đông 1950- Tầm nhìn chiến lược của Đảng và bài học lịch sử. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu - Đông (1950- 2020).

Hội thảo tập trung vào đánh giá tầm vóc, nguyên nhân, ý nghĩa thắng lợi và những bài học kinh nghiệm của “Chiến thắng Biên giới Thu - Đông 1950”; sự vận dụng và phát huy những bài học kinh nghiệm đó trong sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo Hội thảo, cho biết: "Chiến thắng Biên giới Thu- Đông 1950 là kết tinh của những nỗ lực phi thường của quân và dân ta, là sự kiện lịch sử đánh dấu bước nhảy vọt, tạo chuyển biến quan trọng về cục diện chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; chuyển cuộc kháng chiến của quân và dân ta từ hình thái chiến tranh du kích tiến lên chiến tranh chính quy, kết hợp chiến tranh chính quy với chiến tranh du kích ở trình độ cao hơn".

Trên cơ sở kế thừa kết quả nghiên cứu, công bố trước đây, cuộc hội thảo khoa học lần này nhằm nghiên cứu, bổ sung với nhiều tư liệu, sự kiện mới trong bối cảnh nhận thức mới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác