Họp báo thông tin Nghị quyết của Chính phủ về phát triển kinh tế, xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh các tỉnh

(VOV5) - Nghị quyết mang tính xương sống, kim chỉ nam cho chỉ đạo, điều hành cả năm 2021, năm khởi đầu của giai đoạn 5 năm tới.

Sáng 4/1, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo thông tin Nghị quyết số 01 về nhiệm vụ, giải pháp, chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Nghị quyết số 02 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

Họp báo thông tin Nghị quyết của Chính phủ về phát triển kinh tế, xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh các tỉnh - ảnh 1Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại họp báo. Ảnh:nhandan.com.vn

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết Nghị quyết 01 gồm 11 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, được cụ thể hóa thành gần 200 nhiệm vụ giao cho các ngành, lĩnh vực. Nghị quyết mang tính xương sống, kim chỉ nam cho chỉ đạo, điều hành cả năm 2021, năm khởi đầu của giai đoạn 5 năm tới.

Trong khí đó, Nghị quyết 02 năm nay đề ra thông điệp của Chính phủ là cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, liên tục bởi nếu chúng ta đứng yên hoặc cải cách chậm hơn thì tức là thụt lùi và sẽ bị bỏ lại phía sau.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh: "Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban các tỉnh, thành phố, trước ngày 20/1/2021 cần xây dựng ban hành chương trình, kế hoạch hành động để triển khai Nghị quyết 01 theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và nghiêm túc triển khai hiện thực hiện, nhất là 188 các nhiệm vụ cụ thể.

Nghị quyết 02 cũng đề ra thông điệp của Thủ tướng Chính phủ, đó là cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên liên tục. Bởi nếu chúng ta đứng yên hoặc cải cách chậm thì tức là chúng ta đi giật lùi, chúng ta sẽ bị bỏ lại phía sau. Trên cơ sở đó chúng ta phải tiếp tục thực hiện mạnh cải cách, nhất là vấn đề cắt giảm các quy định, cắt giảm chi phí chính thức và phi chính thức."

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác