Kế hoạch triển khai Nghị quyết tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

(VOV5) - Mục tiêu của kế hoạch nhằm bảo đảm triển khai thi hành Nghị quyết kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả.
Kế hoạch triển khai Nghị quyết tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc - ảnh 1Việt Nam rất tích cực trong việc tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế - Ảnh: Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Mục tiêu của Kế hoạch là xác định trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cho các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan thuộc Chính phủ nhằm bảo đảm triển khai thi hành Nghị quyết kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả.

Theo Kế hoạch, các bộ, ngành theo chức năng quản lý thực hiện kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện những văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp hoặc trái với quy định của Nghị quyết, đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định hoặc theo thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ, ban hành văn bản thay thế đảm bảo thống nhất, đồng bộ, phù hợp Nghị quyết.

Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10, ngày 13/11/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2021.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác