Thúc đẩy nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn trong thời kỳ phát triển mới

(VOV5) - Ngày 27/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: Một số vấn đề đặt ra và giải pháp thúc đẩy công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn trong thời kỳ phát triển mới của đất nước.

Hội thảo thảo luận các giải pháp hiệu quả thúc đẩy công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, đóng góp thiết thực phục vụ công tác xây dựng các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thúc đẩy nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn trong thời kỳ phát triển mới - ảnh 1
Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: tapchicongsan)

Các đại biểu lưu ý cần đặc biệt quan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ lý luận có trình độ cao, tâm huyết, say mê với công các lý luận, đủ sức giải quyết những vấn đề do thực tiễn đất nước và thời đại đặt ra.

Các cấp, các ngành có chính sách và biện pháp thích hợp nhằm sử dụng trí tuệ, sự lao động sáng tạo của các cán bộ có trình độ chuyên môn cao, bản lĩnh chính trị vững vàng. Đội ngũ cán bộ lý luận phải được đào tạo một cách đồng bộ, ưu tiên cho ngành lý luận mũi nhọn.

Đồng thời, các cấp, các ngành tăng cường đầu tư thích đáng cho hoạt động lý luận; phân bổ hợp lý nguồn kinh phí nhà nước cấp nhằm đảm bảo từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất- kỹ thuật phục vụ công tác nghiên cứu lý luận./.

Phản hồi

Các tin/bài khác