Triển khai công tác lao động, xã hội và người có công 2015

(VOV5) - Năm 2015, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, phù hợp với Hiến pháp 2013. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề cập tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2015, sáng 22/1.

Triển khai công tác lao động, xã hội và người có công 2015 - ảnh 1
Quang cảnh hội nghị (Ảnh: vtv.vn)

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng sẽ đề xuất xây dựng và sửa đổi, bổ sung văn bản luật về lao động, người có công và xã hội phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước. 

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thanh Hòa cho biết: "Tập trung điều hành, thực hiện các chỉ tiêu về lao động, người có công và xã hội, về lao động việc làm. Thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, các chương trình, dự án đã ban hành nhằm tạo nhiều việc làm mới, nâng cao thu nhập cho người lao động, nhất là tạo việc làm cho thanh niên, lao động nông thôn, lao động vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất, vùng đồng bào dân tộc, người khuyết tật; tiếp tục thực hiện lộ trình cải cách tiền lương, tăng cường đổi mới cơ chế quản lý tiền lương; tăng cường phối hợp với cơ quan bảo hiểm các cấp trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Thực hiện các biện pháp mở rộng diện tham gia và nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp".

Năm 2014, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động, đạt 100% kế hoạch. Mạng lưới dạy nghề tiếp tục được phát triển theo hướng xã hội hóa, trên 30% người lao động sau học nghề đã tìm được việc làm mới hoặc đã thành lập doanh nghiệp, tổ hợp tác sau học nghề…/.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác