Mủ trôm – quen mà lạ

Mủ trôm – quen mà lạ

(VOV5) - Mủ trôm, một đặc sản của vùng đất Nam bộ mà có người nghe thấy lạ, nhưng chỉ ăn một lần, đã thành quen