Sửa đổi Luật đất đai sẽ giúp kiều bào có điều kiện gắn bó với quê hương

(VOV5) - Dự thảo Luật đất đai sửa đổi được cộng điồng người Việt Nam ở nước ngoài rất quan tâm.

Mong muốn của kiều bào có quyền và lợi ích liên quan đến đất ở, nhà ở, mua, bán, trao tặng là chính đáng. Số lượng người Việt ra nước ngoài ngày một nhiều, những người mong muốn có chỗ ở, có quyền sở hữu nhà ở, đất ở, kể cả việc kinh doanh bất động sản ở trong nước cũng không ít, nhất là đối với thế hệ gốc Việt sinh ra ở nước ngoài. Tiếp theo chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng nhà báo Hoàng Hướng gặp gỡ ông Nguyễn Tài Phương, doanh nhân kiều bào ở Mỹ. Ông Nguyễn Tài Phương đã về kinh doanh ở trong nước nhiều năm, rất quan tâm đến nội dung của Dự thảo Luật đất đai sửa đổi kỳ này.


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác