Khúc hát chào xuân - Nguyễn Thị Bình, Cộng hòa Síp

(VOV5) - Bài hát chèo Khúc hát chào xuân theo điệu chức cẩm hồi văn
Thí sinh: Nguyễn Thị Bình
Địa chỉ: Cộng hòa Sýp
Tác phẩm: Chào Khúc hát chào xuân, Soạn lời Trần Công Dũng

Phản hồi

Các tin/bài khác