Ban hành Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

(VOV5) - Danh mục gồm 5 cấp. Nội dung Danh mục giải thích rõ những dịch vụ xuất, nhập khẩu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định ban hành Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. 

Ban hành Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam - ảnh 1Bốc xếp hàng hóa tại cảng Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Theo đó, Danh mục gồm 5 cấp.

Ngành cấp 1 gồm 12 dịch vụ được mã hóa bằng 2 chữ số từ 1 đến 12.

Ngành cấp 2 gồm 45 dịch vụ được mã hóa bằng 4 chữ số theo dịch vụ cấp 1 tương ứng. Ngành cấp 3 gồm 95 dịch vụ được mã hóa bằng 5 chữ số theo dịch vụ cấp 2 tương ứng. Ngành cấp 4 gồm 136 dịch vụ được mà hóa bằng 6 chữ số theo dịch vụ cấp 3 tương ứng. Ngành cấp 5 gồm 168 dịch vụ được mã hóa bằng 7 chữ số theo dịch vụ cấp 4 tương ứng.

Nội dung Danh mục giải thích rõ những dịch vụ xuất, nhập khẩu gồm khái niệm, nhận dạng các hoạt động xuất, nhập khẩu dịch vụ, dịch vụ thuộc phạm vi, không thuộc phạm vi thống kê dịch vụ xuất, nhập khẩu. 

Quyết định  có hiệu lực từ ngày 1/3/2021.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác