Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 5


(VOV5) - Sáng nay (17/12), tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Chính phủ tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 5 với chủ đề “Kinh tế Việt Nam 2023: Ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn, vững vàng vượt qua thách thức”.

Các diễn giả thảo luận về các kết quả và bài học rút ra từ thực tiễn điều hành kinh tế vĩ mô năm 2022; Nhận diện cơ hội, rủi ro và thách thức mà nền kinh tế Việt Nam phải đối mặt trong năm 2023. Qua đó, dự báo các kịch bản tăng trưởng kinh tế và điều hành kinh tế vĩ mô năm 2023. Đồng thời, đề xuất, khuyến nghị các cơ chế, chính sách nhằm nắm bắt và cụ thể hóa cơ hội, vượt qua các khó khăn và thách thức để đưa nền kinh tế phát triển mạnh mẽ trong năm tới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác