Nâng cao năng lực hoạt động các hợp tác xã khu vực miền Trung - Tây Nguyên

(VOV5) - Ngày 25/12, tại Quảng Nam diễn ra Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2013 và định hướng năm 2014 của Liên minh hợp tác xã các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây nguyên.

Hội nghị xác định nhiệm vụ trong tâm năm 2014 là phát triển các hợp tác xã gắn với thực hiện các chương trình, dự án của địa phương góp phần tích cực vào quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, tập trung củng cố nâng cao năng lực nội tại của các hợp tác xã, huy động tốt hơn khả năng góp vốn của xã viên. Đồng thời hỗ trợ các hợp tác xã khắc phục yếu kém về tổ chức quản lý, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh.

Khu vực miền Trung - Tây nguyên hiện có hơn 5.000 hợp tác xã và 65.000 tổ hợp tác hoạt động trong các lĩnh vực nông - lâm - thuỷ sản, dịch vụ điện, vận tải, thương mại dịch vụ, xây dựng, vệ sinh môi trường...Năm 2013, hoạt động của các hợp tác xã trong khu vực ổn định và phát triển; các hợp tác xã phi nông nghiệp chủ động tìm hướng đi mới để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Các tỉnh thành miền Trung - Tây nguyên mở hơn 100 lớp tập huấn cho hơn 3.200 lượt cán bộ quản lý hợp tác xã, xã viên về phương thức quản lý hợp tác xã, công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác