Phó thủ tướng Trương Hoà Bình yêu cầu tỉnh Kiên Giang tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế biển

(VOV5) - Sáng 16/10,  Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI. 
 Phó thủ tướng Trương Hoà Bình yêu cầu tỉnh Kiên Giang tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế biển - ảnh 1 Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo Đại hội. Nguồn: VOV

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình yêu cầu Kiên Giang tiếp tục thực hiện 3 đột phát chiến lược về xây dựng kết cấu hạ tầng, cải cách thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, xác định các trụ cột phát triển kinh tế, xã hội như kinh tế biển, xây dựng hạ tầng giao thông; tăng tỷ trọng dịch vụ với việc đẩy mạnh phát triển các loại hình dịch vụ du lịch chất lượng cao, phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân.

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình cho rằng Kiên Giang cần tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế theo chiều sâu, tiếp tục tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế tự nhiên, tiềm năng về nông nghiệp, du lịch để thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng bền vững: "Đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là quản lý chặt chẽ quy hoạch về đất đai, đô thị, rừng. Tăng cường lãnh đạo công tác cải cách hành chính thực chất, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, nhất là cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký kinh doanh, thẩm định dự án, cấp phép đầu tư, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp"

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác