Việt Nam xác định tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại

(VOV5) - Tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại là chủ đề của Hội thảo diễn ra sáng 26/02, tại Hà Nội. Hội thảo nhằm góp phần hoàn thiện Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 30 năm đổi mới và dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cộng sản Việt Nam.

Tại hội thảo, các nhà quản lý và các chuyên gia kinh tế cho rằng để Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp là vấn đề lớn. Trong giai đoạn 2016 – 2020, Việt Nam cần tập trung giải quyết một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: tập trung tạo các nền tảng về thể chế, nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng; phát triển có chọn lọc một số ngành, lĩnh vực công nghiệp hiện đại và phát huy tác động lan tỏa trong nền nền kinh tế. Ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, nêu quan điểm: Tiêu chí nước công nghiệp ở mỗi một thời điểm lại có sự khác nhau cho nên chúng ta cần định dạng nền nông nghiệp Việt Nam với  73% dân số làm nông nghiệp. Chúng ta cần xử lý được vấn đề nông nghiệp, nông thôn, xử lý được quá trình đô thị hóa từ nông thôn sang thành thị , lúc ấy chúng ta mới nên gọi là một nước công nghiệp.

Nhiều nhà khoa học cũng cho rằng sự dịch chuyển của cơ cấu kinh tế là hết sức quan trọng,  trong đó cần phát triển công nghiệp, dịch vụ để hỗ trợ, thúc đẩy nông nghiệp phát triển.

Phản hồi

Các tin/bài khác