TRỰC TIẾP: Đài Tiếng nói Việt Nam - 75 năm vươn dài cánh sóng

(VOV5) -Suốt 75 năm qua, Đài Tiếng nói Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, kết nối triệu triệu con tim người Việt Nam trong các cuộc kháng chiến cứu nước và công cuộc đổi mới, phát triển đất nước.

Phản hồi

Các tin/bài khác