TAND tỉnh Đồng Tháp thông báo cho anh Phan Duy Thức

(VOV5) -Bị đơn được quyền kháng cáo bản án này lên Toà án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày tuyên án.

Trong ngày 29 tháng 3 năm 2017, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 52/2014/TLST-HNGĐ ngày 04 tháng 12 năm 2014 về tranh chấp ly hôn, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 09/2017/QĐXX-ST ngày 28 tháng 02 năm 2017, giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Chị Nguyễn Thị Thảo Mai, sinh năm 1973;

Địa chỉ: Số 35/22, khóm Tân Bình, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

2. Bị đơn: Anh Phan Duy Thức, sinh năm 1969; Quốc tịch: Việt Nam;

Địa chỉ: 2505 Chamblee Tucker RD, Chamblee Georgia 30341, Hoa Kỳ.

 (Chị Nguyễn Thị Thảo Mai có mặt, anh Phan Duy Thức vắng mặt).                

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Chị Nguyễn Thị Thảo Mai và anh Phan Duy Thức thông qua mai mối và tìm hiểu nhau hơn 02 năm đến ngày 21/02/2008 tiến đến hôn nhân, có đăng ký kết hôn và được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cấp giấy chứng nhận kết hôn số 54, quyển số 01, ngày 12/3/2008. Sau khi kết hôn, hai người chung sống được 02 tháng, anh Thức trở về Hoa Kỳ để làm thủ tục bảo lãnh chị Mai. Thời gian làm thủ tục anh Thức vẫn thường xuyên liên lạc nhưng không trở lại Việt Nam. Đến năm 2010 do hồ sơ không thuận lợi và cũng từ đó anh Thức không điện thoại và cũng không về thăm, chị Mai đã nhiều lần viết thư, điện thoại nhưng không thấy anh Thức trả lời, chị mất liên lạc với anh Thức cho đến nay. Thời gian xa nhau đã lâu, nay tình cảm vợ chồng không còn nên chị Nguyễn Thị Thảo Mai yêu cầu được ly hôn với anh Phan Duy Thức.

Về con chung, tài sản chung, nợ chung: Không có.

Đối với anh Phan Duy Thức đã được Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp thực hiện việc ủy thác tư pháp đến Cơ quan có thẩm quyền Hoa Kỳ để tống đạt các giấy tờ liên quan (hai lần) cho anh Phan Duy Thức theo quy định của pháp luật Việt Nam. Nhưng đến nay, anh Phan Duy Thức vẫn không có văn bản ý kiến gởi cho Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Sau khi nghiên cứu các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

Chị Nguyễn Thị Thảo Mai và anh Phan Duy Thức kết hôn với nhau năm 2008, có đăng ký kết hôn và được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cấp giấy chứng nhận đăng ký kết hôn số 54, quyển số 01, ngày 12/3/2008 là phù hợp với quy định tại Điều 9 Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam 2014.

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1 Điều 470 của Bộ Luật tố tụng dân sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì việc ly hôn giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án Việt Nam; Căn cứ quy định tại Điều 127 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì vụ án ly hôn này được áp dụng pháp luật Việt Nam để giải quyết.

Xét yêu cầu của chị Nguyễn Thị Thảo Mai xin được ly hôn với anh Phan Duy Thức. Hội đồng xét xử xét thấy: Qua quá trình tìm hiểu, chị Nguyễn Thị Thảo Mai kết hôn anh Phan Duy Thức. Sau khi kết hôn, hai người chung sống được 02 tháng thì anh Thức trở về Hoa Kỳ để làm thủ tục bảo lãnh chị Mai. Thời gian làm thủ tục anh Thức vẫn thường xuyên liên lạc nhưng không trở lại Việt Nam. Đến năm 2010 do hồ sơ không thuận lợi nên anh Thức không liên lạc qua lại nữa. Xét vì hiện tại tình cảm vợ chồng không còn, mục đích hôn nhân không đạt được nên căn cứ Điều 56 Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam, chấp nhận yêu cầu xin ly hôn của chị Nguyễn Thị Thảo Mai đối với anh Phan Duy Thức là phù hợp.

Về con chung, tài sản chung, nợ chung: Không có yêu cầu nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

Đối với anh Phan Duy Thức đã được Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp thực hiện việc ủy thác tư pháp đến Cơ quan có thẩm quyền Hoa Kỳ để tống đạt các giấy tờ liên quan (hai lần) cho anh Phan Duy Thức theo quy định của pháp luật Việt Nam. Nhưng đến nay, anh Phan Duy Thức vẫn không có văn bản ý kiến gởi cho Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp và vắng mặt tại phiên tòa. Nên căn cứ Khoản 5 Điều 477 Bộ Luật tố tụng dân sự của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hội đồng xét xử xét xử vắng mặt anh Phan Duy Thức.

Về án phí sơ thẩm: Chị Nguyễn Thị Thảo Mai phải chịu tiền án phí hôn nhân gia đình sơ thẩm theo quy định tại Điều 147 của Bộ Luật tố tụng dân sự của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào Điều 56 và Điều 127 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014;  Khoản 4 Điều 147, Điểm d Khoản 1 Điều 469, Điểm b Khoản 1 Điều 470, Khoản 5 Điều 477 và Điều 479 Bộ Luật tố tụng dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Điều 27 Pháp lệnh số 10 ngày 27/02/2009 của Ủy ban thường vụ Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

- Chấp nhận yêu cầu của chị Nguyễn Thị Thảo Mai.

- Chị Nguyễn Thị Thảo Mai được ly hôn với anh Phan Duy Thức.

- Về án phí: Chị Nguyễn Thị Thảo Mai phải chịu 200.000 đồng án phí hôn nhân gia đình sơ thẩm, được khấu trừ vào tiền tạm ứng án phí đã nộp 200.000 đồng theo Biên lai số 13239 ngày 04/12/2014 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp.

Nguyên đơn được quyền kháng cáo bản án này lên Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Bị đơn được quyền kháng cáo bản án này lên Toà án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày tuyên án.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác