TAND tỉnh Quảng Bình thông báo cho anh Nguyễn Mạnh Dũng

(VOV5) - Thời gian mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải lần thứ nhất vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 11 năm 2022.

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình thông báo cho anh Nguyễn Mạnh Dũng, sinh ngày 06/12/1977; Chứng minh nhân dân số 194177204 cấp ngày 23/10/2010; Nơi ĐKHK trước khi xuất cảnh: Xóm 2, thôn Vân Tiền, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Hiện trú tại: Hàn Quốc về việc Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình đang giải quyết vụ án “Ly hôn” giữa nguyên đơn chị Lê Thị Thắm, sinh ngày 20/11/1982; Căn cước công dân số 044182002625 cấp ngày 08/3/2021; Hiện trú tại: Xóm 2, thôn Vân Tiền, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình với bị đơn anh Nguyễn Mạnh Dũng.

* Thời gian mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải lần thứ nhất vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 11 năm 2022; Nếu phiên họp lần thứ nhất hoãn thì thời gian mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải lần thứ hai vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 12 năm 2022.

* Thời gian mở phiên tòa xét xử vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 3 năm 2022. Nếu phiên tòa lần thứ nhất hoãn thì thời gian mở lại phiên tòa lần thứ hai vào lúc 07 giờ 30 phút 20 tháng 4 năm 2023.

Địa điểm mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ, hòa giải và xét xử vụ án: Tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình.

 Yêu cầu anh Nguyễn Mạnh Dũng có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ, hòa giải và xét xử vụ án. Trường hợp anh Nguyễn Mạnh Dũng vắng mặt, Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Phản hồi

Các tin/bài khác