Toà án nhân dân tỉnh Quảng Bình báo cho ông Trần Anh Đức, sinh ngày 06/10/1983

(VOV5) - Về “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” theo yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

Toà án nhân dân tỉnh Quảng Bình báo cho: Ông Trần Anh Đức, sinh ngày 06/10/1983 – địa chỉ: Tổ dân phố Nam (nay là TDP Thuận Bài), phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình – chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vận tải Minh Đức, được biết: Toà án nhân dân tỉnh Quảng Bình đang thụ lý giải quyết sơ thẩm vụ án kinh doanh thương mại số: 03/2021/TLST/KDTM ngày 06/10/2021 về “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” theo yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đối với bị đơn Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vận tải Minh Đức do ông Trần Anh Đức làm Giám đốc Công ty, đồng thời là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Nội dung nguyên đơn khởi kiện bao gồm:

- Buộc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Minh Đức phải thanh toán cho VPBank toàn bộ số tiền nợ gốc, nợ lãi và các khoản phát sinh liên quan theo các Hợp đồng tín dụng mà hai bên đã ký kết với tiền này là: 8.123.032.171 đồng (trong đó: Nợ gốc: 3.862.701.147 đồng, nợ lãi: 3.747.968.593 đồng, phạt chậm trả lãi: 512.362.431 đồng) và các khoản lãi phát sinh đến khi thanh toán hết các khoản nợ. 

- Yêu cầu Tòa án tuyên trong bản án, quyết định hòa giải: VPBank có quyền tự bán tài sản hoặc yêu cầu cơ quan Thi hành án kê biên, phát mại tài sản bảo đảm của Công ty Minh Đức để thu hồi nợ cho VPBank. Trong  Trường hợp tài sản bảo đảm không đủ để thanh toán các khoản nghĩa vụ của Công ty Minh Đức thì VPBank có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án kê biên, phát mại các tài sản khác thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của Công ty Minh Đức để thanh toán nợ tại VPBank.

- Trường hợp Công ty Minh Đức không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ của mình; hoặc các tài sản khác của Công ty Minh Đức không đủ để thanh toán các khoản nghĩa vụ của Công ty Minh Đức thì VPBank có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án kê biên, phát mại các tài sản khác thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của ông Trần Anh Đức - là người bảo lãnh nghĩa vụ cho Công ty Minh Đức, để thanh toán nợ tại VPBank

* Thời gian mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp chứng cứ, tiếp cận, công khai chứng cứ và phiên hoà giải: Đúng 08 giờ 00’ ngày 06/4/2022. Sau thời gian mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp chứng cứ, tiếp cận, công khai chứng cứ, Toà án sẽ tiến hành hoà giải vào lúc 08 giờ 30’ ngày 06/4/2022 (nếu phiên họp hoãn, phiên họp lần thứ 2 sẽ được tiến hành vào lúc 08 giờ 00’ ngày 5/5/2022).

* Thời gian mở phiên toà xét xử vụ án: Vào lúc 07 giờ 30’ ngày 04/7/2022 (Nếu phiên toà hoãn, phiên toà lần thứ hai sẽ được mở lại vào lúc 07 giờ 30’ ngày 04/8/2021).

* Địa điểm mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp chứng cứ, tiếp cận, công khai chứng cứ, phiên hoà giải và mở phiên toà: Tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Quảng Bình – Địa chỉ: Đường Trần Quang Khải, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Trước ngày Toà án mở phiên toà lần thứ hai mà người được thông báo vẫn không cung cấp được chứng cứ và không có ý kiến gì đối với yêu cầu của người khởi kiện thì Toà án căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án để giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

Phản hồi

Các tin/bài khác