Chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam là tất cả vì con người

(VOV5) -  Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam dành 36 điều quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.


Sáng nay, 09/12, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học thành tựu nhân quyền Việt Nam 70 năm qua. Tại hội thảo, các đại biểu khẳng định: mục tiêu của cách mạng Việt Nam do Đảng cộng sản lãnh đạo từ cách mạng dân tộc, dân chủ đến công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam tất cả vì con người.


Chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam là tất cả vì con người - ảnh 1
Các đại biểu tham luận tại hội thảo

Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam dành 36 điều quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Điều đáng chú ý, lần đầu tiên trong lịch sử lập hiến Việt Nam quy định “Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; công nhận, tôn trọng bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân; thực hiện mục tiêu, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện".

Theo PGS, TS Hoàng Văn Nghĩa, Vụ Hợp tác Quốc tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Việc quy định nguyên tắc này là phù hợp với tiêu chuẩn luật nhân quyền quốc tế, xuất phát từ bản chất của quyền con người và bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam: “Trong Hiến pháp năm 2013 chúng tôi đánh giá cao cơ chế giám sát và kiểm soát quyền lực nhà nước cũng như cơ chế để ngỏ độc lập, thúc đẩy quyền con người. Đặc biệt, cơ chế bảo Hiến do Luật định, để ngỏ trong khả năng chúng ta hoàn thiện hệ thống pháp luật và hoàn thiện các thiết chế và thể chế trong việc thúc đẩy, đảm bảo quyền con người. Nếu có thiết chế độc lập như vậy tăng cường các cơ chế hiện có hiện nay giúp bảo đảm quyền con người thực thi hiệu quả hơn trong thực tế”.

Các đại biểu đề nghị thời gian tới một trong các giải pháp cần ưu tiên thúc đẩy, bảo vệ, bảo đảm quyền con người chính là xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền con người, đồng thời, cần có các cơ chế bảo vệ phát triển quyền con người ở Việt Nam.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác