Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá kết quả bảo vệ an ninh quốc gia

(VOV5) – Ngày 06/07, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng 6 tháng đầu năm 2012.


Theo đánh giá chung, 6 tháng qua, lực lượng Công an và Quân đội đã phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là trong phòng, chống ma tuý.


Liên bộ thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả hơn nữa trên nhiều lĩnh vực trong đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; phối hợp rà soát, bổ sung các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, hoạt động đối ngoại quan trọng của đất nước; Tăng cường công tác vận động quần chúng, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân; nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phản hồi

Các tin/bài khác