Hợp tác Việt Nam- Tổ chức lao động quốc tế (ILO) về việc làm bền vững

(VOV5) - Chiều nay (18/2), tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức lao động quốc tế (ILO) và các đối tác 3 bên tại Việt Nam tổ chức cuộc họp định kỳ của Ban chỉ đạo Chương trình hợp tác Việt Nam-  Tổ chức lao động quốc tế về việc làm bền vững giai đoạn 2012-2016.

Hợp tác Việt Nam- Tổ chức lao động quốc tế (ILO) về việc làm bền vững - ảnh 1
Ảnh:baomoi.comChương trình hợp tác quốc gia Việt Nam- Tổ chức lao động quốc tế về việc làm bền vững được ký kết ngày 24/5/2012. Trong khuôn khổ của chương trình, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức lao động quốc tế và các đối tác tại Việt Nam đã thực hiện nhiều dự án quan trọng nhằm thúc đẩy thực hiện các mục tiêu và chỉ số của Chương trình. Các bên cũng đã hợp tác trong việc sửa đổi Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; tiếp tục thực hiện một số dự án về quan hệ lao động, ấn định tiền lương tối thiểu, dự án an toàn vệ sinh lao động; chương trình xóa bỏ lao động trẻ em. Ngoài ra, các bên cũng đã xây dựng và thực hiện một số dự án mới về bảo hiểm xã hội, quản trị kinh tế vĩ mô và việc làm. Các chương trình dự án hợp tác này đã góp phần thực hiện các mục tiêu đã cam kết trong khuôn khổ Chương trình hợp tác quốc gia về việc làm bền vững. Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp cho biết:Cuộc họp này diễn ra trong bối cảnh Tổ chức lao động quốc tế vừa kết thúc năm tài chính năm 2012-2013 và đang lập kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo. Hội đồng quản trị của ILO tại kỳ họp thứ 317 đã phê duyệt kế hoạch ngân sách và Chương trình của ILO cho giai đoạn 2014-2015. Trong đó, xác định 8 lĩnh vực ưu tiên gồm: Thúc đẩy việc làm để tăng trưởng toàn diện, việc làm và kỹ năng nghề của thanh niên, sàn an sinh xã hội, năng suất và điều kiện làm việc trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc làm bền vững trong khu vực nông thôn, chính thức hóa khu vực phi kết cấu, thanh tra lao động và bảo vệ người lao động trước những hình thức không thể chấp nhận được.”

 

Theo bản Ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam, các tổ chức đại diện của người lao động và người sử dụng lao động và Tổ chức lao động quốc tế (ILO) về Chương trình hợp tác quốc gia về việc làm bền vững giai đoạn 2012-2016 thì các bên sẽ ưu tiên: Cải thiện chất lượng và tính bền vững của tăng trưởng thông qua nguồn lực chất lượng cao, việc làm bền vững và phát triển doanh nghiệp bền vững; thúc đẩy tăng trưởng công bằng và toàn diện thông qua an sinh xã hội và giải quyết các nhu cầu về việc làm bền vững cho các nhóm yếu thế và dễ bị tổn thương; đóng góp vào mục tiêu của Việt Nam là trở thành một nước công nghiệp hiện đại thông qua củng cố các thể chế và công tác quản trị thị trường lao động./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác