Người mất việc được hưởng trợ cấp thất nghiệp và hỗ trợ học nghề

(VOV5) - Thủ tướng Chính phủ đã ký sửa đổi, bổ sung một số điều quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

Người mất việc được hưởng trợ cấp thất nghiệp và hỗ trợ học nghề - ảnh 1
Ảnh mang tính chất mihn họa. Nguồn: Internet


Người được hưởng bảo hiểm thất nghiệp là người đang đóng bảo hiểm thất nghiệp mà bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện như: đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi bị mất việc làm; chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định pháp luật...


Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung về mức hỗ trợ học nghề cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tùy theo mức chi phí học nghề của từng nghề, mức hỗ trợ học nghề được tính theo tháng trên cơ sở mức chi phí đào tạo của từng nghề... Thời gian bắt đầu được hỗ trợ học nghề tính từ ngày người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15-1-2013./.

Phản hồi

Các tin/bài khác