Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đo đạc và bản đồ và Luật Chăn nuôi

(VOV5) - Chiều nay 1/6, Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Báo cáo và thảo luận về dự án Luật Đo đạc và bản đồ; Tờ trình dự án Luật Chăn nuôi.

Dự án Luật đo đạc và bản đồ quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ cơ bản, trong đó quy định yêu cầu bảo đảm chủ quyền quốc gia, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và quốc phòng, an ninh; đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; phù hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đo đạc và bản đồ, ông Nguyễn Ngọc Phương, Đoàn Quốc hội tỉnh Quảng Bình, cho rằng: "Luật đo đạc và bản đồ hiện nay có những điểm mới đó là xã hội hóa vấn đề quản lý và đo đạc và thứ 2 là giao rất rõ trách nhiệm quản lý cho từng thành phần và đối tượng. Ví dụ như đối với lĩnh vực biển, đảo hoặc liên quan đến vấn đề quân sự thì giao cho bên Quốc phòng quản lý, những vấn đề liên quan đến hành chính, đất đai thì giao cho Bộ Tài nguyên và môi trường. Luật lần này cũng có những điểm mới về Chất lượng bản đồ, Quản lý bản đồ và xã hội hóa bản đồ… Trong việc xã hội hóa bản đồ thì lưu ý việc phát huy vai trò của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong việc quản lý, nhiệm vụ đo đạc bản đồ nhưng phải lưu ý là đối tượng nào, tổ chức nào được tham gia lĩnh vực đó".

Ngày mai, 2/6, các cơ quan của Quốc hội làm việc theo chương trình riêng. Thứ hai, ngày 4/6, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ được Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, phát thanh- truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác