Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đoàn đại biểu cấp cao Đảng NDCM Lào

(VOV5)- Chiều 11/01, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do ông Chương Xổm-bun-khẳn, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Xã hội Quốc gia Lào làm Trưởng đoàn sang thăm và dự cuộc Hội thảo Lý luận lần thứ nhất giữa hai Đảng với chủ đề “Một số vấn đề lý luận-thực tiễn chủ yếu trong quá trình đẩy mạnh công cuộc đổi mới ở Việt Nam và Lào”.


Tại đây, Tổng Bí thư, Nguyễn Phú Trọng khẳng định công tác lý luận có vai trò hết sức quan trọng đối với hai Đảng. Việc tổ chức Hội thảo giữa hai Đảng là rất bổ ích, thiết thực, là dịp để hai bên học hỏi lẫn nhau, cùng nhau đi sâu trao đổi, phân tích những vấn đề bức xúc  mà thực tế công cuộc đổi mới của hai nước đang đặt ra, chia sẻ những kinh nghiệm lãnh đạo, công tác xây dựng Đảng, quản lý xã hội, phát triển kinh tế. Qua đó tăng cường công tác lý luận, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của mỗi Đảng, củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào. Tổng Bí thư mong rằng trong thời gian tới Hội đồng lý luận Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam và Hội đồng Khoa học xã hội quốc gia Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin, các chuyên đề và đề tài nghiên cứu mà hai bên quan tâm và chuẩn bị tốt cho các cuộc Hội thảo lý luận về sau.


Ông Chương Xổm-bun-khẳn nhấn mạnh việc hai Hội đồng lý luận của hai Đảng vừa ký thoả thuận hợp tác sẽ tạo cơ sở để hai Đảng đẩy mạnh hợp tác trên lĩnh vực nghiên cứu lý luận; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào quyết tâm mãi mãi giữ gìn, phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam./.

Phản hồi

Các tin/bài khác