Việt Nam đặt mục tiêu bắt kịp cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

(VOV5) -  Việt Nam khẳng định quyết tâm và đặt mục tiêu bắt kịp cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Tuy nhiên theo Báo cáo về mức độ sẵn sàng cho nền sản xuất trong tương lai do Diễn đàn kinh tế thế giới mới công bố thì Việt Nam thuộc nhóm các quốc gia chưa sẵn sàng cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 khi xếp thứ 70/100 quốc gia và nền kinh tế được xếp hạng về nguồn nhân lực, trong đó chỉ số về lao động chuyên môn cao xếp thứ 81/100 và chỉ số chất lượng đại học xếp thứ 75/100.

Để bắt kịp cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, công tác chuẩn bị về nhân lực, đặc biệt là đào tạo nhân lực chất lượng cao cần phải được quan tâm hàng đầu.

Phản hồi

Các tin/bài khác