Hội thảo “Khởi động biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam”

(VOV5) - Hội thảo do Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam, Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam, Ban Chủ nhiệm Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam tổ chức ngày 26/2 tại Hà Nội.


Hội thảo “Khởi động biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam” - ảnh 1


Các nhà khoa học thảo luận về các vấn đề cơ bản của việc soạn thảo bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam. Bách khoa toàn thư Việt Nam phải mang đặc điểm và sắc thái Việt Nam, chú trọng giới thiệu đậm nét các di sản lịch sử văn hóa, các thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ và mọi mặt hoạt động chính trị, kinh tế của đất nước. Đảm bảo bộ Bách khoa toàn thư là kho tàng tri thức mang bản sắc của Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, khoa học xã hội, khoa học nhân văn, văn hóa nghệ thuật, khoa học tự nhiên và công nghệ, an ninh quốc phòng.

Bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam là loại bách khoa thư tổng hợp cỡ lớn, bao quát mọi lĩnh vực khoa học xã hội, khoa học nhân văn, văn hóa nghệ thuật, khoa học tự nhiên và công nghệ, an ninh và quốc phòng, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác