Nâng cao chất lượng nhân lực văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài

(VOV5) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định về việc tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030. Hội nghị sẽ diễn ra vào tháng 10/2021 tại Thành phố Hà Nội theo hình thức trực tuyến.

Nội dung của hội nghị bao gồm: Báo cáo đánh giá kết quả 5 năm triển khai thực hiện Đề án; Dự thảo Kế hoạch và giải pháp thực hiện đề án trong những năm tiếp theo. Tham luận của các Bộ, Ban ngành có liên quan và các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trên toàn quốc đánh giá tính khả thi trong việc thực hiện các chỉ tiêu của Đề án; Công tác tuyển chọn và quản lý lưu học sinh đi đào tạo, bồi dưỡng tại nước ngoài; Vấn đề bố trí việc làm cho lưu học sinh đã tốt nghiệp trở về nước…

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác