Nâng cao nhận thức về vai trò của văn học, nghệ thuật trong sự phát triển của đất nước thời kỳ mới

(VOV5) - Đây là Hội nghị lần thứ 21 do Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật - Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức kể từ năm 2009 đến nay.

Ngày 6/10, tại tỉnh Lào Cai, diễn ra Hội nghị tập huấn về chủ đề "Nâng cao trình độ nhận thức về vai trò của văn học, nghệ thuật trong sự phát triển của đất nước thời kỳ mới". 

Các chuyên đề tại Hội nghị sẽ do những báo cáo viên là cán bộ lãnh đạo, chuyên gia có năng lực và kinh nghiệm đã và đang trực tiếp tham gia công tác lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật thực hiện.

Nâng cao nhận thức về vai trò của văn học, nghệ thuật trong sự phát triển của đất nước thời kỳ mới - ảnh 1Quang cảnh hội nghị. - Anh baolaocai.vn

Hội nghị đặt ra mục tiêu giúp học viên tiếp tục nắm vững quan điểm, đường lối phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật của Đảng trong một số nghị quyết; quán triệt quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật; nắm bắt vấn đề tự do sáng tạo trong văn học, nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay; tìm hiểu thực tiễn sinh động của lĩnh vực sân khấu và mỹ thuật; vấn đề quan điểm của Đảng và vai trò của báo chí trong công cuộc phòng chống tham nhũng...

Đây là những yêu cầu cơ bản, cần thiết, trực tiếp góp phần nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, quản lý trong hoạt động văn học, nghệ thuật trong tình hình mới. Hội nghị diễn ra đến hết ngày 9/10.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác