Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật công bố sách xuất bản

(VOV5) - Tính đến ngày 1/12/2019, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã cho ra mắt bạn đọc gần 500 ấn phẩm sách chính trị, lý luận pháp luật và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Ngày 10/12, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức lễ công bố sách xuất bản lần thứ II, năm 2019.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật công bố sách xuất bản - ảnh 1 Đại diện Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật giới thiệu về các ấn phẩm mới.Ảnh:  báo Hà Nội mới

Tại buổi lễ công bố, Nhà xuất bản giới thiệu 15 tác phẩm có giá trị và ý nghĩa lớn được xuất bản, trong đó nổi bật là các cuốn sách “Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới”, “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sự vận dụng trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay”. Bên cạnh đó là những tác phẩm có giá trị như: “Chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông”; “Tư tưởng quân sự Việt Nam trong chiến tranh giữ nước”; “Sự điều chỉnh chiến lược của các nước lớn và ứng phó của Việt Nam”.

Tính đến ngày 1/12/2019, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã cho ra mắt bạn đọc gần 500 ấn phẩm sách chính trị, lý luận pháp luật và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác