Lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu

(VOV5) - Tư tưởng “dân là gốc”, chăm lo cho nhân dân và phát huy quyền làm chủ của nhân dân được hoàn thiện thêm một bước mới tại Đại hội lần thứ XIII.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam với nhiều nội dung quan trọng, xác định đường hướng phát triển đất nước, đang bắt đầu được triển khai rộng rãi trong toàn Đảng, toàn dân. Trong Nghị quyết, Đảng cộng sản Việt Nam tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân làm mục tiêu để phấn đấu.

Tại phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng, cùng với khẳng định thành công của Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định quyết tâm lớn trong hành động để đưa Nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống:“Sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, biến những quyết định quan trọng của Đại hội lần này thành hiện thực sinh động trong thực tế, chứ không phải chỉ đại hội xong, là coi như xong. Đây chỉ là mở đầu, có làm được hay không? biến Nghị quyết thành hiện thực sinh động hay không, có ra của cải vật chất mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân hay không? Đấy mới là thành công thực tế của Đại hội”.

Lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu - ảnh 1Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

Mang lại giàu có, hạnh phúc cho nhân dân là thông điệp mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định tại phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam. Điều này cũng chính là mục tiêu, giá trị cốt lõi mà Đảng cộng sản Việt Nam phấn đấu thực hiện trong suốt 91 năm qua. Kể từ khi thành lập đến nay, Đảng cộng sản Việt Nam nhất quán nền tảng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Trong bầu trời không gì quý hơn nhân dân. Trong thế giới không gì quý bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Thành công của cách mạng Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử, đặc biệt là thực tiễn 35 năm đổi mới chính là minh chứng cho thấy Đảng đã phát huy nguồn lực nhân dân trong bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước để mang lại hạnh phúc, no ấm cho nhân dân.

Chính vì vậy, Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiếp tục quán triệt quan điểm “dân là gốc" để tập trung chăm lo đầy đủ và sâu sắc đến đời sống, lợi ích thiết thực của nhân dân. Điều này được nhân dân đồng tình ủng hộ: “Chúng tôi là đảng viên, cũng là nhân dân, quần chúng, chúng tôi rất tâm đắc “dân thụ hưởng”. Tất cả những kế hoạch, tất cả chương trình hành động mạng lại lợi ích là “dân được thụ hưởng”.“Nhân dân là gốc, lấy lòng dân là có tất cả. Cho nên mục tiêu xây dựng Đảng, xây dựng đất nước vẫn tập trung vào dân. Vì Đảng ở đâu? Đảng ở dân mà ra. Cho nên dân đồng tình, dân làm theo Đảng. Cho nên Nghị quyết của Đảng phải đi vào lòng dân”. – Người dân chia sẻ.

Tư tưởng “dân là gốc”, chăm lo cho nhân dân và phát huy quyền làm chủ của nhân dân được hoàn thiện thêm một bước mới tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam. Cụ thể, trong Nghị quyết Đại hội, Đảng đã hoàn chỉnh phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, bổ sung thêm hai vấn đề lớn “dân giám sát và dân thụ hưởng” trở thành một phương châm hoàn chỉnh.  

Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, khẳng định:“Dân thụ hưởng đây là biện chứng. Vì đi vào kinh tế thị trường thì động lực quan trọng là lợi ích. Sự hài hòa về lợi ích là quan trọng. Làm thì phải được hưởng, làm nhiều phải hưởng nhiều. Đây là nguyên lý của chủ nghĩa xã hội, tức là phân phối theo lao động. Người dân là người trực tiếp làm ra của cải vật chất thì nhân dân phải là chủ thể để thụ hưởng những thành quả do mình làm ra. Đó là bản chất của chế độ xã hội và đó cũng là động lực để thúc đẩy phát triển xã hội”.

Thụ hưởng chính là động lực to lớn tạo nên sức mạnh của nhân dân trong việc biến khát vọng của Đảng của dân về phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc thành hiện thực. Thực hiện tốt quyền thụ hưởng của nhân dân sẽ biến thành động lực và mục tiêu cuối cùng của chủ nghĩa xã hội là tất cả vì hạnh phúc của nhân dân.

Để nhân dân được thực sự thụ hưởng thì cần phải có sự nhận thức từ trên xuống dưới, nhất là từ cơ sở. Lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện, lãnh đạo xã, phường, phải thấm nhuần việc lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu. Sau mỗi kỳ Đại hội, bài học sâu sắc mà Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh rút ra là phải xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch cụ thể để sớm đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực tiễn.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh, Hoàng Trung Dũng cho biết, sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, hiệu quả Nghị quyết, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về những nội dung của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp:“Với những nội dung được Đại hội đặt ra, chúng tôi mang không khí dân chủ, phấn khởi của Đại hội triển khai địa phương mình. Các nội dung được Đại hội đưa ra sẽ triển khai phù hợp với từng lĩnh vực, địa bàn để đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân. Đưa đất nước Việt Nam tiếp tục có bước phát triển, làm thế nào nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân".

Lòng dân là thước đo giá trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó cũng là cội nguồn làm nên sức sống, sự trường tồn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó cũng là cội nguồn sâu xa để ý Đảng, lòng dân luôn hòa quyện và trở thành quyết tâm hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng cho nhân dân Việt Nam với tầm nhìn kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác