Hội nghị Báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

(VOV5) - Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, xác định nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm trong năm 2020.

Ngày 28/12, tại thành phố Hải Phòng, diễn ra Hội nghị Báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. 

Báo cáo đánh giá công tác báo chí năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 nêu rõ: Các cơ quan báo chí chú trọng đổi mới, cải tiến phương thức thực hiện, nâng cao chất lượng nội dung các chương trình, tin, bài, đặc biệt là các tin, bài thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ chủ quyền biển đảo; các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội...

Hội nghị Báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 - ảnh 1 Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết báo chí toàn quốc năm 2019.-Ảnh Lao động

Đáng chú ý, năm 2019, công tác thông tin tuyên truyền tập trung trọng tâm vào một số vấn đề lớn như tuyên truyền thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, thành tựu đổi mới của Việt Nam với bạn bè quốc tế và kiều bào sinh sống, làm việc ở nước ngoài.

Báo chí cũng thông tin rộng rãi về hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, đảo, trong đó tập trung tuyên truyền, cổ vũ ý chí quyết tâm và lập trường nhất quán của Việt Nam đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc…

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác