Thúc đẩy tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên và giáo viên

(VOV5) - Ngày 23/8, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ Đoàn trường học toàn quốc năm học 2019-2020.

Hội nghị đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2020-2021.

Trong đó, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức lối sống văn hoá cho đoàn viên, thanh niên khối trường học; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thông qua các công trình, phần việc thanh niên cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Năm học 2020-2021, các cấp bộ Đoàn trong khối trường học phấn đấu vận động đoàn viên, thanh niên trường học đề xuất 500.000 ý tưởng, sáng kiến; vận động ít nhất 170 tỷ đồng hỗ trợ học sinh, sinh viên.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác