Make in Vietnam – ข้อความพิเศษของหน่วยงาน ICT เวียดนาม

Make in Vietnam – ข้อความพิเศษของหน่วยงาน ICT เวียดนาม

(VOVWORLD) - “Make in Vietnam” เป็นคำที่มักจะได้รับการกล่าวถึงเมื่อระบุถึงอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลของเวียดนามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นี่คือสโลแกนอย่างเป็นทางการของหน่วยงานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ของเวียดนาม ซึ่งเปิดตัวโดยกระทรวงสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในฟอรั่มแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาสถานประกอบการเทคโนโลยีเวียดนามเมื่อปี...
บิ่งห์เยือง มีชื่อในกลุ่มชุมชนอัจฉริยะชั้นนำของโลก

บิ่งห์เยือง มีชื่อในกลุ่มชุมชนอัจฉริยะชั้นนำของโลก

(VOVWORLD) -เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ฟอรั่มชุมชนอัจฉริยะชั้นนำของโลกหรือICFซึ่งรวมชุมชนอัจฉริยะที่เจริญรุ่งเรืองมากกว่า 200 เมืองทั่วโลก ได้ประกาศอย่างเป็นทางการให้บิ่งห์เยืองเป็น...
นครดานังพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาตัวเมืองอัจฉริยะ

นครดานังพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาตัวเมืองอัจฉริยะ

(VOVWORLD) -เมื่อเดือนมกราคมปี 2019 กรมการเมืองพรรคฯ ได้ประกาศมติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์และพัฒนานครดานังถึงปี 2030 และวิสัยทัศน์ถึงปี 2045 เพื่อปฏิบัติเป้าหมายพัฒนานครดานังเป็นหนึ่งในศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจและสังคมขนาดใหญ่ของเวียดนามและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในปี 2030และถึงปี 2045 จะพัฒนาเป็นตัวเมืองขนาดใหญ่ ตัวเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม...
ธุรกิจสตาร์ทอัพที่หลากหลายของคนรุ่นใหม่ในจังหวัดดั๊กลั๊ก

ธุรกิจสตาร์ทอัพที่หลากหลายของคนรุ่นใหม่ในจังหวัดดั๊กลั๊ก

(VOVWORLD) -หลังวิฤตโควิด -19 ขบวนการทำธุรกิจสตาร์ทอัพในจังหวัดดั๊กลั๊กได้กลับมาคึกคักเป็นอย่างมาก โดยคนรุ่นใหม่หลายคนได้มีความกล้าในการปฏิบัติแนวทางใหม่ๆ และเชื่อมโยงกันอย่างเป็นมืออาชีพผ่านสโมสรและองค์กรต่างๆ เพื่อขยายการเจาะตลาดให้มากขึ้น
หนุ่มชนเผ่าไตสตาร์ทอัพจากการพัฒนาเครื่องทำน้ำอุ่นพลังงานเตาฟืน

หนุ่มชนเผ่าไตสตาร์ทอัพจากการพัฒนาเครื่องทำน้ำอุ่นพลังงานเตาฟืน

(VOVWORLD) -นาย เหงียนวันหวิ่ง เป็นคนชนเผ่าไตที่เกิดและเติบโตในอำเภอวันเอียน จังหวัดเอียนบ๊าย โดยนายหวิ่งได้สังเกตเห็นว่าเตาฟืนที่ชาวบ้านนิยมใช้ในการหุงหาอาหารนั้นมีความร้อนส่วนเกินค่อนข้างมาก ซึ่งไม่ได้มีการใช้ประโยชน์ ดังนั้น...
ชนกลุ่มน้อยในจังหวัดดั๊กลั๊กปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตเกษตร

ชนกลุ่มน้อยในจังหวัดดั๊กลั๊กปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตเกษตร

(VOVWORLD) -ดั๊กลั๊กเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่การเกษตรกว้างขวางและอุดมสมบูรณ์ จากความได้เปรียบดังกล่าวทำให้ในหลายปีมานี้ ชนกลุ่มน้อยในจังหวัดฯ ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำเกษตร โดยประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยจนสามารถเพิ่มรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจสังคมและชีวิตความเป็นอยู่มีความอิ่มหนำผาสุกมากขึ้น
การทำธุรกิจสตาร์ทอัพจากรูปแบบการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร

การทำธุรกิจสตาร์ทอัพจากรูปแบบการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร

(VOVWORLD) -การใช้วิธีการปลูกพืชอายุสั้นเพื่อพัฒนาการปลูกพืชยืนต้นและเลี้ยงปศุสัตว์ ได้ช่วยให้ครอบครัวของสามีภรรยา บุ่ยถิลี้และเหงียนวันเวือง ในตำบล เตี่ยนฟอง อำเภอ หวิงบ๋าว...
เยาวชนในนครเกิ่นเทอทำธุรกิจหลากหลายรูปแบบอย่างคล่องตัว

เยาวชนในนครเกิ่นเทอทำธุรกิจหลากหลายรูปแบบอย่างคล่องตัว

(VOVWORLD) - ในหลายปีมานี้ ที่นครเกิ่นเทอ นับวันมีรูปแบบการทำธุรกิจสตาร์ทอัพของเยาวชนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งมีส่วนร่วมสร้างงานทำที่ยั่งยืนให้แก่แรงงานและผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น
สถานประกอบการคิดและปฏิบัติตามแนวทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

สถานประกอบการคิดและปฏิบัติตามแนวทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

(VOVWORLD) -เศรษฐกิจแห่งสีเขียวและเศรษฐกิจครบวงจรนับวันได้รับการปฏิบัติมากขึ้น โดยเฉพาะในสภาวการณ์ที่การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้ส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อการผลิตและประกอบธุรกิจ โดยการชะงักของห่วงโซ่อุปทาน ราคาเชื้อเพลิงและต้นทุนการผลิตได้เพิ่มขึ้น แต่การผลิตแบบสีเขียวได้ช่วยให้สถานประกอบการสามารถประหยัดวัตถุดิบ เพิ่มมูลค่าและขีดความแข่งขันในด้านราคาให้แก่ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น สถานประกอบการทั้งขนาดใหญ่...
การใช้ประโยชน์จากการปลูกป่าแบบยั่งยืนช่วยสร้างฐานะให้แก่ประชาชนในจังหวัดเอียนบ๊าย

การใช้ประโยชน์จากการปลูกป่าแบบยั่งยืนช่วยสร้างฐานะให้แก่ประชาชนในจังหวัดเอียนบ๊าย

(VOVWORLD) -จากการตระหนักได้ดีเกี่ยวกับบทบาทและมูลค่าทางเศรษฐกิจจากป่า ในหลายปีที่ผ่านมา จังหวัดเอียนบ๊าย ได้มีแนวทางและโครงการพัฒนาเศรษฐกิจจากป่าแบบยั่งยืน สร้างมูลค่าสูงด้านเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนและสถานประกอบการ โดยนับวันมีประชาชนขานรับแนวทางนี้มากขึ้น ซึ่งช่วยผลักดันรูปแบบการปลูกป่าอย่างยั่งยืนเพื่อเพิ่มรายได้...
การพัฒนาแห่งสีเขียวช่วยให้สถานประกอบการเวียดนามสามารถผสมผสานเข้ากับห่วงโซ่มูลค่าโลกได้เป็นอย่างดี

การพัฒนาแห่งสีเขียวช่วยให้สถานประกอบการเวียดนามสามารถผสมผสานเข้ากับห่วงโซ่มูลค่าโลกได้เป็นอย่างดี

(VOVWORLD) -การพัฒนาแห่งสีเขียวกำลังเป็นแนวโน้มในยุคปัจจุบัน ซึ่งสถานประกอบการเวียดนามหลายแห่งได้เลือกใช้รูปแบบการพัฒนานี้เพื่อเพิ่มผลผลิต แสวงหาหุ้นส่วนและนักลงทุนใหม่ โดยเฉพาะการขยายการส่งออก
จังหวัดเอียนบ๊ายพัฒนาการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและอาหารที่ปลอดสารพิษ

จังหวัดเอียนบ๊ายพัฒนาการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและอาหารที่ปลอดสารพิษ

(VOVWORLD) -เพื่อตอบสนองความต้องการที่นับวันเพิ่มสูงขึ้นของตลาดเกี่ยวกับอาหารที่ปลอดสารพิษ สถานประกอบการ สหกรณ์และธุรกิจครัวเรือนในจังหวัดเอียนบ๊ายกำลังจัดทำและพัฒนารูปแบบการทำเกษตรแบบครบวงจรที่ปลอดสารพิษ ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยรักษาความปลอดภัยด้านอาหารเท่านั้น หากยังช่วยลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอีกด้วย
Nanosalt – โครงการที่ได้รับรางวัลที่ 1 ในการประกวด “สตาร์ทอัพนวัตกรรมในการผลิตและประกอบธุรกิจ” ประจำปี 2022

Nanosalt – โครงการที่ได้รับรางวัลที่ 1 ในการประกวด “สตาร์ทอัพนวัตกรรมในการผลิตและประกอบธุรกิจ” ประจำปี 2022

(VOVWORLD) - โครงการผลิตเกลือสมุนไพรเวียดนามหรือ Nanosalt ได้รับรางวัลที่ 1 ในการประกวด “สตาร์ทอัพนวัตกรรมในการผลิตและประกอบธุรกิจ” ประจำปี 2022 ของ...
สถานประกอบการเวียดนามในจังหวัดบิ่งเยืองปรับตัวเพื่อฟันฝ่าความยากลำบากต่างๆ

สถานประกอบการเวียดนามในจังหวัดบิ่งเยืองปรับตัวเพื่อฟันฝ่าความยากลำบากต่างๆ

(VOVWORLD) -ถึงแม้เศรษฐกิจของประเทศจะประสบความยากลำบากแต่สถานประกอบการเวียดนามหลายแห่งในจังหวัดบิ่งเยืองยังคงธำรงการผลิต ประกอบธุรกิจและค้ำประกันรายได้ให้แก่แรงงานทุกคน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเป็นฝ่ายรุก ความคล่องตัว แปรความท้าทายและอุปสรรคให้เป็นโอกาส ในขณะที่ทางการจังหวัดบิ่งเยืองก็ได้ให้การสนับสนุนสถานประกอบการอย่างเต็มที่เพื่อสามารถธำรงอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการผลิตเกษตรในอำเภอหลากเยือง

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการผลิตเกษตรในอำเภอหลากเยือง

(VOVWORLD) -หลากเยืองเป็นอำเภอเขตเขาทางทิศเหนือของจังหวัดเลิมด่ง มีพื้นที่สำหรับการผลิตเกษตรเกือบ 10,000 เฮกตาร์ ซึ่งในนั้นมีพื้นที่เกือบ 740 เฮกตาร์ใช้สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารพิษและการเกษตรไฮเทค โดยเฉพาะในหลายปีมานี้ ทางอำเภอเน้นชี้นำการปลูกพืชหลักในเขตเกษตรอินทรีย์ ช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงและปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลในการผลิตผลิตภัณฑ์ OCOP...
ธุรกิจสตาร์ทอัพการปลูกสมุนไพรเฉพาะถิ่น

ธุรกิจสตาร์ทอัพการปลูกสมุนไพรเฉพาะถิ่น

(VOVWORLD) -นาง เติ๋นต๋าไหม ในตำบลต๋าฝิ่น อำเภอเมืองซาปา จังหวัดซาปา ได้ตั้งใจพัฒนาสมุนไพรอันล้ำค่าของท้องถิ่นให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง...
ขยายผลรูปแบบทีมแนะนำเทคโนโลยีดิจิทัลในชุมชนเพื่อประสิทธิภาพในการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล

ขยายผลรูปแบบทีมแนะนำเทคโนโลยีดิจิทัลในชุมชนเพื่อประสิทธิภาพในการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล

(VOVWORLD) -ในเวลาที่ผ่านมา รูปแบบการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพได้รับการขยายผลในท้องถิ่นหลายแห่งทั่วประเทศ โดยเฉพาะรูปแบบทีมแนะนำเทคโนโลยีดิจิทัลในชุมชน ซึ่งกำลังมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในแต่ละท้องถิ่น
ขบวนการทำธุรกิจสตาร์ทอัพในแหลมก่าเมา

ขบวนการทำธุรกิจสตาร์ทอัพในแหลมก่าเมา

(VOVWORLD) -ในกระบวนการทำธุรกิจสตาร์ทอัพทั่วประเทศ ในจังหวัดก่าเมา มีผู้ทำธุรกิจสตาร์ทอัพที่กล้าคิดกล้าทำหลายคน โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดเพื่อสามารถพัฒนารูปแบบการทำธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพสูง
จังหวัดห่านามผลักดันการพัฒนาทางการปกครองดิจิทัล

จังหวัดห่านามผลักดันการพัฒนาทางการปกครองดิจิทัล

(VOVWORLD) -ในการขานรับโครงการแห่งชาติเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล ทางการจังหวัดห่านามได้ประกาศแผนปฏิบัติโครงการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลถึงปี 2025 กำหนดแนวทางถึงปี 2030 โดยเน้นปฏิบัติหน้าที่และมาตรการผลักดันการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล และสร้างสรรค์ทางการปกครองดิจิทัล ซึ่งได้ประสบผลที่น่ายินดีในเบื้องต้น
สถานประกอบการในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงทำธุรกิจสตาร์ทอัพจากผลิตภัณฑ์สินค้าการเกษตรนวัตกรรม

สถานประกอบการในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงทำธุรกิจสตาร์ทอัพจากผลิตภัณฑ์สินค้าการเกษตรนวัตกรรม

(VOVWORLD) -เมื่อเร็วนี้ สหพันธ์การค้าและอุตสาหกรรมเวียดนามสาขานครเกิ่นเทอได้ประสานงานกับสมาชิกเครือข่ายธุรกิจสตาร์ทอัพเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงหรือ MSN และกองทุน Beacon Fund จัดการประกวด “การทำธุรกิจสตาร์ทอัพในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงปี...
สนับสนุนสตรีในเขตเขาจังหวัดกว๋างนามทำธุรกิจสตาร์ทอัพเพื่อหลุดพ้นจากความยากจน

สนับสนุนสตรีในเขตเขาจังหวัดกว๋างนามทำธุรกิจสตาร์ทอัพเพื่อหลุดพ้นจากความยากจน

(VOVWORLD) -ในอำเภอภาคเขาจังหวัดกว๋างนาม นับวันมีสตรีหลายคนประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจมากขึ้น ซึ่งไม่เพียแต่สร้างฐานะที่มั่นคงให้แก่ครอบครัวของตนเองเท่านั้น หากยังสร้างงานทำและช่วยให้สตรีในท้องถิ่นหลุดพ้นจากความยากจนอีกด้วย โดยเฉพาะที่อำเภอนามยาง มีรูปแบบการทำธุรกิจสตาร์ทอัพของสตรีหลายคนได้รับการขยายผลและช่วยพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของท้องถิ่น
TECHFEST VIETNAM 2022 – ปลูกฝังจิตใจแห่งการพัฒนานวัตกรรมและการทำธุรกิจสตาร์ทอัพ

TECHFEST VIETNAM 2022 – ปลูกฝังจิตใจแห่งการพัฒนานวัตกรรมและการทำธุรกิจสตาร์ทอัพ

(VOVWORLD) -นิทรรศการและกิจกรรมต่างๆในกรอบวันงานการทำธุรกิจสตาร์อัพนวัตกรรมแห่งชาติหรือ TECHFEST VIETNAM ปี 2022 ได้มีขึ้น ณ จังหวัดบิ่งเยืองในระหว่างวันที่...