Báo Lào ca ngợi 93 mùa Xuân của Đảng Cộng sản Việt Nam

(VOV5) - Trong thời kỳ Đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu to lớn...

Tờ Pasaxon (Nhân Dân), cơ quan ngôn luận của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, số ra ngày 3/2, đăng bài viết mang tiêu đề “Những mùa Xuân có Đảng lãnh đạo”. Bài viết nêu rõ: Trải qua 93 mùa Xuân (3/2/1930-3/2/2023), Đảng Cộng sản Việt Nam đã xây dựng và phát triển đất nước, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mọi người dân.

Báo Lào ca ngợi 93 mùa Xuân của Đảng Cộng sản Việt Nam - ảnh 1Chương trình biểu diễn văn nghệ chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Trong suốt 93 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam từ một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu, từ một nước thuộc địa đã trở thành một nước đang phát triển, có mức thu nhập trung bình; vai trò, vị thế và uy tín của quốc gia ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Bài báo dẫn lời Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, trong đó nhấn mạnh: Trong thời kỳ Đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Việt Nam chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác