Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân: Nâng cao hơn nữa chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

(VOV5) -  Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đã trả lời các câu hỏi của các đại biểu Quốc hội về việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; sắp xếp cán bộ, công chức.
Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân: Nâng cao hơn nữa chất lượng cán bộ, công chức, viên chức - ảnh 1Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu trước Quốc hội. - Ảnh: quochoi.vn

Tiếp tục Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, chiều 7/11, Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Báo cáo trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ khẳng định sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã kết hợp với việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhằm xây dựng bộ máy hành chính nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả là mục tiêu mà các nghị quyết của Đảng trong nhiều nhiệm kỳ đã đặt ra. Đến nay việc sắp xếp đã góp phần làm tinh gọn bộ máy và hạn chế sự chồng chéo, giao thoa. Việc tinh giản biên chế đã thu được kết quả khả quan trong khối hành chính nhà nước, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên.

"Công tác cán bộ là nhiệm vụ quan trọng, vì cán bộ là người xây dựng thể chế chính sách, tổ chức thực hiện và vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận giữa Nhà nước và nhân dân. Trong thời gian qua Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều nghị quyết, các văn bản quy phạm pháp luật về công tác cán bộ, từ tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, đào tạo lại và thực hiện các chính sách cán bộ, qua đó từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế; xử lý nghiêm các sai phạm về công tác cán bộ, kỷ luật, kỷ cương hành chính ngày càng được nâng cao".

Tại phiên chất vấn, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đã trả lời các câu hỏi của các đại biểu Quốc hội về việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; sắp xếp cán bộ, công chức. Cùng với đó, là công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, bồi dưỡng, đào tạo, thi nâng ngạch, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và viên chức; công tác đánh giá, xử lý vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác