Đại biểu dân cử với các vấn đề dân số trong tình hình mới

(VOV5) - Hội thảo tập trung trao đổi, thảo luận và đưa ra những kiến nghị liên quan để hoàn thiện chính sách, pháp luật về dân số trong giai đoạn tới.

Ngày 7/10, tại Hà Nội, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức Hội thảo khu vực phía Bắc “Đại biểu dân cử với các vấn đề dân số trong tình hình mới”.

Hội thảo tập trung phân tích thực trạng dân số Việt Nam sau Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019 đồng thời trao đổi, thảo luận và đưa ra những kiến nghị liên quan để hoàn thiện chính sách, pháp luật về dân số trong giai đoạn tới.

Bên cạnh đó, một vấn đề đáng lưu ý trong thời gian gần đây là đại dịch Covid - 19 ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân nói chung và công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và kế hoạch hóa gia đình nói riêng.

Trước thực trạng này, ông Nguyễn Hoàng Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, cho rằng: “Cần thiết phải có những giải pháp để thích ứng trong tình hình mới, trong đó có những giải pháp về xây dựng luật như luật dân số, luật bảo hiểm y tế, luật về người cao tuổi cũng cần sửa đổi, bổ sung luật chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới. Thời gian tới, phân cấp cho chính quyền địa phương để thực hiện. Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân địa phương điều phối các nguồn lực để bố trí cho công tác dân số này”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác