Hội thảo lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Cuba

(VOV5) - Hội thảo là dịp hai nước cùng trao đổi, chia sẻ một số vấn đề lý luận – thực tiễn chủ yếu về phát triển kinh tế, xã hội, công tác tư tưởng.

Hội thảo lý luận lần thứ 3 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Cuba do Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức, khai mạc sáng 23/5, tại Hà Nội.  Với chủ đề “Định hướng phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ công tác chính trị, tư tưởng trong văn kiện XII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội Đảng Cộng sản Cu ba”, hội thảo là dịp hai nước cùng trao đổi, chia sẻ một số vấn đề lý luận – thực tiễn chủ yếu về phát triển kinh tế, xã hội, công tác tư tưởng.

Hội thảo lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Cuba - ảnh 1 Tăng cường trao đổi hoạt động lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Cuba

Bên cạnh đó, đánh giá những thành tựu lý luận, thực tiễn, những hạn chế, vấn đề đặt ra cần giải quyết về mặt lý luận trong việc phát huy vai trò và năng lực lãnh đạo của hai nước trong sự nghiệp đổi mới của Việt Nam và cập nhật mô hình kinh tế - xã hội của Cuba. Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Tuấn Phong, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nêu rõ: “Củng cố và phát triển của mối quan hệ “anh em mẫu mực, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diền, đoàn kết thủy chung” giữa hai đảng, nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Cuba là nhân tố góp phần bảo vệ, duy trì và phát triển chủ nghĩa xã hội ở hai nước. Trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp và khó lường như hiện nay, công cuộc đổi mới ở Việt Nam và quá trình cập nhập mô hình kinh tế ở Cu ba tạo tiền đề , tương tác và bổ sung lẫn nhau trên cả bình diện lý luận và thực tiễn xây dựng xã hội chủ nghĩa. Đó là tài sản vô giá để hai Đảng, nhà nước và nhân dân tiếp tục giữ gìn, vun đắp và không ngừng phát triển theo hướng thực chất, bền vững và hiệu quả”. 

Ông Jose Balaguer Cabrera, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, cho biết: Hội thảo đã góp phần mở rộng việc học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm và tăng cường chính trị giữa hai bên. Từ đó, tiến thêm một bước trong việc hoàn thiện mối quan hệ hợp tác thông qua trao đổi kinh nghiệm trong quá trình xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở mỗi quốc gia.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác