Khai mạc Hội nghị Trung ương 15 khóa XII

(VOV5) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự

Sáng 16/1, tại Hà Nội, diễn ra phiên khai mạc trọng thể Hội nghị Trung ương lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Khai mạc Hội nghị Trung ương 15 khóa XII - ảnh 1Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự tham gia Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chuẩn bị nhân sự lãnh đạo chủ chốt. Trong đó xem xét giới thiệu nhân sự “đặc biệt” tái cử và tham gia lần đầu khóa XIII, đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XIII, cùng 1 số nội dung quan trọng khác. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Tiếp thu ý kiến của Hội nghị Trung ương 14, Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị cũng nghiên cứu, xem xét, cân nhắc và đề nghị giới thiệu bổ sung thêm một số người lần đầu tham gia Ủy viên Trung ương chính thức và một số Ủy viên Trung ương khóa XII thuộc trường hợp ‘đặc biệt” tái cử khóa XIII và một số người lần đầu thuộc trường hợp “đặc biệt” tham gia Ủy viên Trung ương chính thức. Đề nghị các ủy viên Trung ương nghiên cứu kỹ tờ trình của Bộ Chính trị và các tài liệu liên quan, thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; đồng thời xem xét đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XIII.

Hội nghị Trung ương 15 dự kiến diễn ra từ ngày 16/1 đến ngày 18/1/2021.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác