Lễ Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

(VOV5) - Ngày 1/8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2020).

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương  nêu rõ, 90 năm qua ngành Tuyên giáo và công tác Tuyên giáo trở thành một bộ phận không thể tách rời luôn gắn bó sâu sắc với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Những thắng lợi vĩ đại mà Đảng và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp đổi mới xây dựng phát triển và bảo vệ Tổ quốc đều có sự đóng góp to lớn của ngành tuyên giáo và công tác tuyên giáo của Đảng.

Lễ Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng - ảnh 1 Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trungương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đọc diễn văn tại buổi lễ. - Ảnh qdnd.vn

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành qua đó bồi đắp thêm niềm tự hào về những đóng góp to lớn, có ý nghĩa lịch sử của ngành Tuyên giáo trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; củng cố và tăng cường niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng, nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ông Hà Đăng, Nguyên Trưởng ban Tư tưởng văn hóa Trung ương, chia sẻ: "Trong bao nhiêu năm làm công tác văn hóa thì công tác tư tưởng lý luận của Ban Tuyên giáo được coi là hàng đầu. Trong công tác tư tưởng lý luận có 3 nội dung, thứ nhất là truyền bá Chủ nghĩa Mác – Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; giải thích đường lối chính sách của Đảng; đi vào cuộc sống để phát hiện những vấn đề của cuộc sống để phản ánh cho Đảng để nếu những chủ trương chính sách chưa sát, chưa đúng thực tế để sửa và có những chính sách mới, những điều đó Ban Tuyên giáo đều làm tốt."

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác