Quốc hội bầu ông Phạm Minh Chính giữ chức Thủ tướng Chính phủ

(VOV5) - Ông Phạm Minh Chính sinh năm 1958. Quê quán: Xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá.

Trong phiên họp Quốc hội chiều 05/4, các đại biểu Quốc hội đã bầu ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban tổ chức TW, giữ chức Thủ tướng Chính phủ với tỷ lệ tán thành 96,25% tổng số đại biểu.  Tuyên thệ nhậm chức, ông Phạm Minh Chính khẳng định tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ  được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Quốc hội bầu ông Phạm Minh Chính giữ chức Thủ tướng Chính phủ - ảnh 1Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính được đề cử để Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ. - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu sau lễ tuyên thệ, ông Phạm Minh Chính khẳng định việc Quốc hội tín nhiệm bầu ông giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là vinh dự đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó.          

"Tôi nhận thức sâu sắc rằng, Chính phủ và hoạt động của Chính phủ có vị trí, vai trò rất quan trọng trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật. Hơn 75 năm qua, đặc biệt là trong 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Chính phủ qua các nhiệm kỳ đã đạt được những thành tựu to lớn; đúc kết nhiều bài học kinh nghiệm quý báu đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc."

Quốc hội bầu ông Phạm Minh Chính giữ chức Thủ tướng Chính phủ - ảnh 2Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đồng chí Phạm Minh Chính tại kỳ họp Quốc hội, sáng 5/4. - Ảnh: VGP

Trước yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tân Thủ tướng đề cập một số nhiệm vụ sẽ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện trong thời gian tới.

"Một là, xây dựng chương trình hành động để cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong đó tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược. Hai là, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân: đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật. Cải cách mạnh mẽ nền hành chính quốc gia trên cơ sở phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, dựa vào Nhân dân trong giám sát và kiểm soát quyền lực; chủ động phòng ngừa, kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực. Ba là, quản lý, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển đất nước; coi trọng chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số. Bốn là, kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội. Tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa vì hòa bình, hợp tác và phát triển; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả, là thành viên có trách nhiệm và có uy tín với cộng đồng quốc tế."

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng cơ chế, chính sách, điều kiện để phát triển văn hóa và con người Việt Nam trở thành nguồn lực, động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội; phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, trong đó quan tâm, chú ý hơn đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Với trọng trách mới được giao, Thủ tướng Phạm Minh Chính nguyện sẽ nỗ lực cùng các thành viên Chính phủ đoàn kết, liêm chính, hành động quyết liệt, hiệu quả, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, tất cả vì lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc.

Các đại biểu Quốc hội bày tỏ tin tưởng vào vai trò điều hành kinh tế - xã hội đất nước của người đứng đầu Chính phủ trong thời gian tới. Đại biểu Trần Văn Xuyền, đại biểu Quốc hội đoàn Thái Bình,  bày tỏ:"Trước yêu cầu đặt ra của đất nước trong thời gian tới, tôi kỳ vọng Thủ tướng Chính phủ hoàn toàn đáp ứng nguyện vọng của đại biểu Quốc hội và nhân dân cả nước đưa đất nước phát triển nhanh bền vững, đạt được các chỉ tiêu nhiệm vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII đề ra."

Đại biểu Bùi Sỹ Lợi, Phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, tin tưởng: "Thủ tướng, đội ngũ tham mưu và các cơ quan của Chính phủ cùng kề vai sát cánh với các địa phương để giải quyết cho được những cái khó khăn vướng mắc để đạt ược các mục tiêu đại hội Đảng lần thứ XIII đề ra".

Ông Phạm Minh Chính sinh năm 1958. Quê quán: Xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.  Trước khi được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ, ông Phạm Minh Chính từng kinh qua các chức vụ: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác