Phê duyệt Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 - 2030

(VOV5) -  Đến năm 2030, Việt Nam nằm trong nhóm 3 quốc gia dẫn đầu Đông Nam Á và nhóm 60 quốc gia đứng đầu thế giới theo xếp hạng môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới. 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký phê duyệt Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 - 2030.

Phê duyệt Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 - 2030 - ảnh 1Hoạt động sản xuất đầu năm tại Công ty TNHH Apparel Far Eastern (Việt Nam) tại Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, thành phố Thuận An (Bình Dương). Ảnh: TTXVN

Mục tiêu cụ thể của Chiến lược nhằm nâng cao tỷ lệ vốn đầu tư đăng ký của các quốc gia và vùng lãnh thổ trong một số khu vực trong tổng số vốn đầu tư nước ngoài cả nước lên hơn 70% trong giai đoạn 2021 - 2025 và 75% trong giai đoạn 2026 – 2030; Tăng 50% số lượng Tập đoàn đa quốc gia thuộc nhóm 500 Tập đoàn lớn nhất thế giới do Tạp chí Fortune (Hoa Kỳ) xếp hạng có hiện diện và hoạt động tại Việt Nam. Đến năm 2030, Việt Nam nằm trong nhóm 3 quốc gia dẫn đầu Đông Nam Á và nhóm 60 quốc gia đứng đầu thế giới theo xếp hạng môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới. 

Chiến lược đề ra 9 giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài gồm: Triển khai có hiệu quả các giải pháp đã ban hành; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; phát triển hệ sinh thái về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; đổi mới và nâng cao cạnh tranh trong thu hút đầu tư nước ngoài… Đồng thời, định hướng, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước đánh giá, lựa chọn và tiếp nhận công nghệ được chuyển giao từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, đảm bảo tính tương thích, đồng bộ và phù hợp với mục tiêu phát triển công nghệ quốc gia trong từng giai đoạn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác