Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước phát triển

(VOV5) - Các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc, cần đổi mới hoạt động, thực hiện tốt trọng trách là nòng cốt, dẫn dắt tạo sự lan tỏa trong phát triển đất nước.

Sáng 18/3, tại trụ sở Chính phủ, diễn ra Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và 19 Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước trực thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước phát triển - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Ủy ban quản lý vốn Nhà nước (UBQLVNN), các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc, cần đổi mới hoạt động, thực hiện tốt trọng trách là nòng cốt, dẫn dắt tạo sự lan tỏa trong phát triển đất nước. Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cả về trình độ chuyên môn trong lĩnh vực được phân công, đáp ứng được tốt hơn nhiệm vụ được giao; Nghiên cứu, đề xuất với cấp có thẩm quyền về việc giao nhiệm vụ cho doanh nghiệp nhà nước triển khai nghiên cứu đầu tư một số dự án quan trọng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội theo hướng bền vững, phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đồng thời, đẩy mạnh vai trò tham mưu, góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách để tháo gỡ khó khăn, thu hút nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng, thúc đẩy đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

Đặc biệt, để phát huy nguồn lực to lớn của 19 doanh nghiệp thuộc UBQLVNN, Thủ tướng đề nghị nâng cao nhận thức về trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu doanh nghiệp về đẩy mạnh đầu tư gắn với phát triển ngành, lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật của tập đoàn, tổng công ty.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác