Khai mạc du lịch Cát Bà năm 2024

Khai mạc du lịch Cát Bà năm 2024

(VOV5) - 65 năm qua, Cát Hải từ một huyện đảo hoang sơ đã trở thành trọng điểm kinh tế biển của thành phố Hải Phòng và các tỉnh phía bắc